ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

บอลลูน (Balloon) ทำงานอย่างไร

บอลลูนลอยอยู่ในอากาศได้อย่างไร บอลลูนลอยอยู่ในอากาศได้เพราะว่า แก๊สที่บรรจุเบากว่าอากาศโดยรอบ แก๊สหลายชนิดเช่นไฮโดรเจน และฮีเลียม มีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศหมายความว่า ณ อุณหภูมิแก๊สเหล่านี ้มีมวลน้อยกว่า อากาศที่มีปริมาตรเท่ากัน เมื่อแก๊สที่บรรจุเบากว่าบรรจุเข้าไปในบอลลูน บอลลูน

เพชร อัญมณีที่มีค่า

เพชรได้รับการยกย่องว่าเป็นอัญมณีที่มีค่าควรเมืองมานานหลายพันปีแล้ว กษัตริย์ในสมัยโบราณนิยมประดับเครื่องทรงด้วยเพชร เพราะถือว่าเพชรเป็นสัญลักษณ์ของการมีอำนาจ และวาสนา คนยุโรปสมัยกลางเชื่อว่าเพชรเป็นวัตถุมงคลที่สามารถขจัดปัดเป่าภัยอันตรายจากภูติผีปีศาจทั้งหลายทั้งปวงได้ พระนาง Mary แห่งสกอตแลนด์ ทรงสวมแหวนเพชร เพราะพระนางทรงเชื่อว่า เพชรจะช่วยให้พระนางปลอดภัยจากการถูกลอบปลงพระชนม์ (แต่แหวนเพชร

วิธีการใช้คำกริยา Go ในภาษาอังกฤษ

 เราจะใช้ go to… แต่บางครั้งจะเห็นว่ามีการใช้ go…, go on…, go for…, go + v.ing  ถ้าอย่างนั้น go ไหนใช้อย่างไร

Iron (Fe) เหล็ก เลขอะตอม 26 ในตารางธาตุ

Iron (Fe) เหล็ก เลขอะตอม 26 เป็นธาตุในหมู่ VIII ในตารางธาตุ เลขอะตอม 26 เป็นธาตุในหมู่ VIII ในตารางธาตุ เป็นธาตุแรกของไอร์ออนไตรเอด (Fe, Co และ Ni)

ประเภทของคอมเครื่องคอมพิวเตอร์

โดยพิจารณาจาก ความสามารถในการเก็บข้อมูล และ ความเร็วในการประมวลผล เป็นหลัก ดังนี้ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer)หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงที่สุด โดยทั่วไปสร้างขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่องานด้านวิทยาศาสตร์ที่ต้องการการประมวลผลซับซ้อน และต้องการ

ประวัติของนักวิทยาศาสตร์ผู้เปลียนโลก

01.อัลเบิร์ต ไอสไตน์ (Albert Einstein)   อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ.1879 ในประเทศเยอรมนี และความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ของเขานั้น มีจุดกำเนิดมากจากเข็มทิศธรรมดาๆอันหนึ่งที่เขาได้เห็นเมื่ออายุห้าปี สิ่งนี้ทำให้เขาเกิดความสงสัยว่าอะไรเป็นสิ่งควบคุมการเคลื่อนไหวของเข็ม จนเมื่อเขาอายุ สิบปี ไอน์สไตน์ได้มีโอกาสอ่านหนังสือดีๆมากมายเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์และปรัชญา ซึ่งส่งเสริมพรสวรรค์ของเขามากขึ้นไปอีก

การหายใจระดับเซลล์

อะตอม (Atom) คือหน่วยพื้นฐานของธาตุ ไม่สามารถแบ่งแยกด้วยวิธีการใดๆ ธาตุทุกชนิดประกอบด้วยอะตอมจำนวนมาก ซึ่งอะตอมเหล่านี้ประกอบด้วย อนุภาคโปรตอน (Proton) นิวตรอน (Neutron) และอิเล็กตรอน (Electron)

กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาCOVID-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างรวมไปถึงเด็กๆ ที่อยู่ในครอบครัวยากจนที่สุดมากกว่าเจ็ดแสนคน จากยามปกติที่ได้ไปทานอาหารที่โรงเรียนแบ่งเบาค่าใช้จ่ายพ่อแม่ แต่ในตอนนี้ เด็กๆ ต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนอาหารจากการเลื่อนเปิดเทอม พร้อมผู้ปกครองที่เผชิญความยากลำบากทางการเงินเช่นกัน