ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมี

ประจุไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า ในชีวิตประจำวันเราใช้พลังงานหรือกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าที่ส่งมาตามสายไฟ เข้าสู่อาคารบ้านเรือน หรือจากเซลล์ไฟฟ้าเคมี ซึ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันที่ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทวีมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงมีกาคิดค้นวิธีการต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการและมีต้นทุนต่ำ

แอปคณิตศาสตร์ Photomath ทีเราต้องมี

PhotoMath (App ถ่ายรูป แก้โจทย์คณิตศาสตร์ สมการเลข) : สำหรับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า แอป PhotoMath แอปฯ แก้โจทย์คณิตศาสตร์ แก้สมการ

ประวัติศาสตร์ของเครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขมีวิวัฒนาการเริ่มต้นมายาวนานตั้งแต่อดีต ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีเครื่องมือกล โดยถูกคิดค้นเริ่มต้นมาตั้งแต่การใช้นิ้วมือนับ ต่อมาเริ่มมีการใช้

สถิติกับเรื่อง ค่าคาดหวัง (Expected Value)

ค่า คาดหวัง (Expectation) คืออะไร ? ค่าคาดหวังคือผลของความน่าจะเป็นกับผลประโยชน์ที่เราจะได้รับเมื่อสิ่งๆนั้นได้เกิดขึ้น หรือในทางสถิติศาสตร์

รางวัลสูงสุดสาขาคณิตศาสตร์ เอเบิลไพร์ซ

หลายคนคงเคยได้ยินชื่อ “อาเบลไพร์ซ” (Abel Prize) กันมาบ้าง รางวัลที่เรียกได้ว่า เป็นรางวัลสูงสุดสำหรับสาขาคณิตศาสตร์ และเป็นรางวัลที่มีเกียรติระดับรางวัลโนเบลสาขาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะมอบให้แก่นักคณิตศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นในแต่ละปี

หลักการทํางาน หลอดไฟ LED

หลักการทำงานของ LED เพื่อให้ทันต่อกระแส การเข้าใจและรู้หลักการทำงาน LED จึงน่าจะเป็นประโยชน์ เพื่อที่จะได้เปิดใจและยอมรับสิ่งที่กำลังจะกลายเป็นอนาคตของพวกเราทุก

การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์

การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร ์ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ครอบคลุมทั้งการคุกคามทางระบบฮาร์ดแวร์ระบบซอฟต์แวร์ และข้อมูล โดยสาเหตุของภัยคุกคามอาจจะมาจากทางกายภาพ เช่น อัคคีภัย ปัญหาวงจรไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือภัยคุกคามที่เกิดจากคน

มารู้จักสัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย

สัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย ความหมายของสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายาก กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 จำนวน 9 ชนิด เป็นสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด ได้แก่ แรด กระซู่ กูปรี ควายป่า ละองหรือละมั่ง สมัน เนื้อทราย เลียงผา และกวางผา