ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของแฮทซ์

ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetism) คือ วิชาฟิสิกส์ที่ศึกษาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นสนามที่แผ่ไปในปริภูมิ (space) และออกแรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า มีผลทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอนุภาคนั้นโดยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสี่อันตรกิริยาพื้นฐาน (fundamental interaction in nature)

โปรตีนจากพืช เทรนด์ใหม่ของอาหารโลก

ปัจจัยที่ลูกค้ามักมองหาเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยจนถึงขั้นไม่มีน้ำตาลเลย แต่ยังต้องการรสชาติอร่อยไปพร้อมกัน แผนกครัวของแต่ละโรงแรมควรจัดเตรียมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับเป็นทางเลือก โดยอาจระบุในเมนูว่ามีส่วนผสมใด พร้อมบอกสรรพคุณของเครื่องดื่มแต่ละตัวเสียหน่อยว่ามีข้อดีอย่างไรบ้าง

ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย  ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศที่มีทรัพยากรชีวภาพหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) หรือ ทรัพยากรชีวภาพ (Bioresource) เป็นฐานสำคัญของการเกษตร ยารักษาโรค และต่อเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ   สาเหตุสำคัญที่ทำให้ในพื้นที่ป่าตามธรรมชาติในประเทศไทยมีความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเหตุผลหลายประการได้แก่

กำเนิดของมนุษย์ปัจจุบัน

มนุษย์นีแอนเดอร์ทัส  มนุษย์นีแอนเดอร์ทัส  (Neanderthal man) มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 200,000 ถึง 30,000ปีที่ผ่านมา จากหลักฐานซากดึกดำบรรพ์พบว่ามนุษย์นีแอนเด

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าคือการนำเอาแหล่งจ่ายไฟฟ้ามาจ่ายแรงดันและกระแสให้กับโหลด โดยผ่านลวดตัวนำ และใช้สวิตช์ในการเปิดปิดวงจรเพื่อตัดหรือต่อกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับโหลด ในทางปฏิบัติจะมีฟิวส์ในวงจรเพื่อป้องกันปัญหาข้อผิดพลาดที่จะเกิดกับวงจรและอุปกรณ์  เช่น โหลดเกิน หรือไฟฟ้าลัดวงจร วงจรไฟฟ้าเบื้องต้นที่ควรศึกษามีอยู่ 3 ลักษณะคือ วงจรอนุกรม, วงจรขนานและวงจรผสม

โครงสร้างของจํานวนจริง

จํานวนจริง ( Real number ) ประกอบด้วยจํานวนตรรกยะและจํานวนอตรรกยะ   1. จํานวนตรรกยะ ( Rational number ) ประกอบด้วย จํานวนเต็ม ทศนิยมซ้ํา และเศษส่วน

ประโยชน์ของระบบไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

ไฟฟ้ากระแสตรงที่มีผู้นำคือ โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) และทางฝั่งของไฟฟ้ากระแสสลับนั่นก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจาก นิโคลา เทสลา (Nikola Tesla) ตัวเทสลา

ความเป็นมาของรางวัลโนเบล (Nobel prize) รางวัลที่ยิ่งใหญ่และทรงเกียรติของชาวโลก

รางวัลโนเบล หรือ  Nobel Prize  เป็นรางวัลประจำปีที่มอบให้แก่บุคคลที่มีผลงานวิจัย ความอัจฉริยะ และความเชี่ยวชาญที่โดดเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

เหตุผลที่ควรรู้จักแมงมุม

เหตุผลที่ควรรู้จักแมงมุม แมงมุมไม่ใช่แมลง แต่เป็นสัตว์ที่มีขาต่อกันเป็นข้อๆ อยู่ในตระกูลเดียวกับแมงป่อง ไร และเห็บ ซึ่ง “แมง” มี 8 ขา ส่วน “แมลง” มี 6 ขา