ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

มารู้จักสัดส่วนการใช้คะแนน GAT PAT ของคณะต่างๆ ก่อนที่จะสอบ ปี 64 นี้

 สัดส่วนการใช้คะแนน GAT PAT ของคณะต่างๆ ก่อนอื่นขอแนะนำเบื้องต้นว่า GAT , PAT คือ อะไร GAT คือ การวัดความถนัดทั่วไป แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พาร์ทภาษาไทย หรือที่เรียกว่าพาร์ทเชื่อมโยง วัดเรื่องความสามารถในการอ่านและการวิเคราะห์ อีกส่วนคือพาร์ทภาษาอังกฤษ วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ คะเเนนพาร์ทละ 150 คะแนน รวมสองพาร์ท300 คะแนน

โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมีเวกเตอร์สนามไฟฟ้า สั่นอยู่ในทิศทางเดียว ทิศของสนามไฟฟ้านี้เรียกว่าเป็นทิศ โพลาไรเซชันของคลื่น กรณีที่คลื่นมีสนามไฟฟ้าสั่น

สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า

สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  คือ  แถบแสดงความถี่ หรือความยาวคลื่นต่าง ๆ ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรียงตามลำดับความถี่  เรียงจากความถี่น้อยที่สุดถึงความถี่มากที่สุด 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic disturbance)

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Radiation) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นรูปแบบหนึ่งการถ่ายเทพลังงาน จากแหล่งที่มีพลังงานสูงแผ่รังสีออกไปรอบๆ โดยมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ ความยาวคลื่น (l) โดยอาจวัดเป็น nanometer (nm) หรือ micrometer (mm) และ ความถี่คลื่น (f) ซึ่งจะวัดเป็น hertz (Hz) โดยคุณสมบัติทั้งสองมีความสัมพันธ์ผ่านค่าความเร็วแสง ในรูป c = fl

ประโยชน์ของหม่อน (Mulberry)

   หม่อน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Morus sp. ชื่อภาษาอังกฤษคือ White  Mulberry, Mulberry  Tree และมีชื่อภาษาท้องถิ่นได้แก่ หม่อน, มอน (อีสาน),  ซึมเฮียะ (จีน) อยู่ในวงศ์ Moraceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหม่อน เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม เปลือกต้นสีน้ำตาลแดง

อาหารยาธรรมชาติกินเป็นยารักษาโรค

ย้อนไป 2500 ปีที่แล้วโดย ฮิปโปเครติส บิดาทางการแพทย์ของชาวกรีกล่าวไว้ว่า “จงใช้อาหารเป็นยารักษาโรค” และเมื่อนึกถึงโรคยอดฮิตของคนไทยปัจจุบันก็คงหนีไม่พ้นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะโรคไขมันในเลือด ที่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หากเราเลือกกินอาหารที่ถูกกับโรคจะช่วยควบคุมระดับไขมันในร่างกายได้

พฤติกรรมของผึ้ง (Honey Bee Behavior)

การเต้นรำแบบวงกลม (round dance) และการถ่ายโอนอาหารในหมู่ผึ้ง (trophallaxis) ทำให้ผึ้งสามารถส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง

ฟิสิกส์ มาเรียนรู้ ทฤษฎีสัมพัทธภาพของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

ทฤษฎีสัมพันธภาพของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ปี 2548 นี้องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก้ ประกาศให้เป็น “ปีฟิสิกส์สากล” (International Year of Physics) เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีมหัศจรรย์ ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ที่สามารถคิดค้นทฤษฎีทางวิชาการให้แก่ชาวโลกถึง 5 ผลงานโดยเฉพาะผลงานที่

ความเป็นมาของการ์ตูน มาร์เวลคอมิกส์ marvel

บริษัท มาร์เวลเวิลด์ไวด์ หรือเรียกทั่วไปว่า มาร์เวลคอมิกส์ (อังกฤษ: Marvel Comics) และชื่อก่อนหน้านี้คือ บริษัท มาร์เวลพับลิชิง (อังกฤษ: Marvel Publishing, Inc.) และ มาร์