ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ประเภทของเทคโนโลยี

1.เทคโนโลยีการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ ปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลายชนิด ทั้งแบบใช้ง่ายที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น ผ้าก๊อซ สำลี พลาสเตอร์ เครื่องวัดความดัน อีกแบบคือ เครื่องมือแพทย์ ที่มีขั้นตอนการใช้ที่ยากพึ่งส่วนนี้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญแนะนำ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะและของเหลว เครื่องผลิตอ็อกซิเจน เครื่องจี้ไฟฟ้า เป็นต้น ไม่ว่าเครื่องมือแพทย์ทั้ง 2 ชนิดไม่ว่าจะนำไปใช้งานก็ควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรในทางการแพทย์

 ต้องขอบคุณ Tesla ที่ทำให้เกิดความต้องการแบบนี้ขึ้นมาได้ ทำให้ทุกค่ายเริ่มหันมาลุยในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น ล่าสุดทาง General Motors หรือ GM ก็ได้ประกาศชัดว่า เตรียมที่จะปล่อยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดอีก 20 รุ่นภายในปี 2023

กาแฟ ประโยชน์และโทษต่อสุขภาพ

กาแฟ หนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมที่หลายคนดื่มในยามเช้าหรือยามง่วงนอน เพื่อปลุกสมองให้ตื่นตัว คลายความเหนื่อยล้าทั้งทางกายและทางจิตใจ และนอกจากประโยชน์ที่คุ้นเคยกันนี้ เชื่อว่ากาแฟยังอาจมีประโยชน์ทางการแพทย์ด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ป้องกันโรคพาร์กินสัน โรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เก๊าท์ อัลไซเมอร์ หืด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม เป็นต้น

จักรยาน (Bicycle)

จักรยาน (Bicycle) คือ การขนส่งโดยใช้พลังงานที่ได้จากมนุษย์ ขับเคลื่อนโดยการกดลูกบันได มีสองล้อเชื่อมต่ออยู่กับเฟรม ล้อทั้งคู่เรียงกันในทิศทางเดียวกัน ประหยัดพลังงานแก๊สและน้ำมันในการใช้ยานพาหนะในการเดินทาง โดยคนที่ขับขี่จักรยานเรียกว่านักปั่นจักรยาน

หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ระบบปฏิบัติการถูกสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบกลไกการทำงานหรือฮาร์ดแวร์ของระบบ จึงสามารถแบ่ง หน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการได้ดังนี้

ความคิดสร้างสรรค์ ( Creative Thinking )

ในปัจจุบันคนทั่วโลกสนใจกับความคิดสร้างสรรค์กันมาก เพราะทุกวันความรู้และทักษะต่างๆสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน แต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนไม่สามารถเท่าเทียมกันได้ หลายคนเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรมีศักยภาพสูง เหนือกว่าคู่แข่ง ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

ส่องประวัติทีมผู้ก่อตั้ง Alibaba แจ็ค หม่า

แจ็ค หม่า’ ถือเป็นหน้าเป็นตาของอาลีบาบา (Alibaba) แต่หากลองมองให้ลึกลงไปจะเห็นว่านอกจากเขาแล้วยังมีบุคคลสำคัญผู้ร่วมก่อตั้งอีก 17 คน ที่ร่วมเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับเขามาตั้งแต่ก่อตั้งอาลีบาบาเมื่อปี 2542 คำถามที่ตามมาหลังจากนี้ก็คือ “แล้วพวกเขาคือใครกันบ้าง?”