ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ทำความรู้จัก Direct Speech และ Indirect Speech- พื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Direct and indirect Speech Direct Speech คือ การเอาคำพูดของผู้อื่นที่ตัวเองได้ยินมาเล่าให้คู่สนทนาฟัง โดยมิได้เปลี่ยนแปลงคำพูดนั้นแม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งเลย เช่น Chamras said “it is my pen” จำรัสพูดว่า “มันเป็นปากกาของฉัน”

Sentence and clause – พื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Sentence and clause Sentence คือ ข้อความที่พูดออกมาแล้วได้ความหมายสมบูรณ์ ฟังรู้เรื่องซึ่งส่วนมากจะมีประธาน (Subject) และกริยา(Verb)มาด้วยกันเสมอ เช่น The bird flied. นกบิน หรืออาจจะเป็นคำคำเดียวก็ได้ ถ้าฟังกันรู้เรื่องโดยเฉพาะประโยคคำสั่งที่มักจะเป็นคำกริยาคำเดียว เช่น Shoot. ยิงได้, Go. ไปซิ, Come here. มานี่, Look out. ระวัง เป็นต้น

Tense รูปแบบ(หรือโครงสร้าง)ของกริยา- พื้นฐานภาษาอังกฤษ

Tense คือรูปแบบ(หรือโครงสร้าง)ของกริยา ที่แสดงให้เราทราบว่าการกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งเรื่อง tense นี้เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเราใช้ tense ไม่ถูก เราก็

กยศ. และ กสศ. เพื่อความเท่าเทียมทางการเรียนรู้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขณะนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย

รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน(Upcycle และ Recycle)

การนำกลับมาใช้ซ้ำอีก            การแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือกระบวนการที่เรียกว่า “รีไซเคิล” คือ การนำเอาของเสียที่ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ที่อาจเหมือนเดิม หรือไม่เหมือนเดิมก็ได้

วิธีแก้ไขการนอนอ้าปาก แล้วหายใจทางปากในเวลากลางคืน

อาการเวลาหลับของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันออกไป บางคนชอบนอนตะแคง บางคนชอบนอนหงาย หรือบางคนก็อาจจะมีอาการแปลก ๆ อย่างชอบนอนละเมอ, นอนอ้าปาก เป็นต้น

พื้นฐานภาษาอังกฤษ-Pronoun   (คำสรรพนาม) 

Pronoun   (คำสรรพนาม)    คือคำที่มีไว้สำหรับ(พูด,เขียน)แทนชื่อของคน,สัตว์,สิ่งของ,และสถานที่เพื่อป้องกันมิให้กล่าวชื่อนั้นซ้ำๆซากๆ ซึ่งเป็นการฟังไม่ไพเราะ

ปัญหาจากการทำสมาธิ(Hindrances to Meditation)

ปัญหาในการทำสมาธิ (Hindrances to Meditation) พวกเราหลายคนประสบปัญหาการทำสมาธิ จิตไม่นิ่ง ซัดส่าย คิดโน่นคิดนี่ไม่รู้จบ หรือจิตขาดกำลัง อ่อนแรง หลุดจากสมาธิ ง่วงนอนและบางคนก็เลยหลับไปในสมาธิ คัมภีร์ลัมริม ดวงประทีปชัดใสแห่งคำสอน มีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราทำสมาธิได้ดีขึ้น