ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ความจริงของโลกออนไลน์ ความจริงที่ต้องใส่ใจ

นับตั้งแค่อินเทอร์เน็ตถูกสร้างขึ้นและแพร่หลายสู่ผู้ใช้ซึ่งก็คือประชาชนทุกประเทศในโลกนี้ จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกวินาที ณ นาทีที่บทความกำลังถูกเขียนอยู่นี้ มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในโลกนี้ราว 3,500 ล้านคนจากประชากรของโลกราว 7,400 ล้านคน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากรราว 47 เปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชียนั้นมีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก เท่ากับว่าคนเกือบครึ่งโลกสามารถติดต่อกับใครต่อใครในโลกนี้ผ่านสังคมออนไลน์ ในขณะที่คนอีกเกือบ 4,000 ล้านคนในโลกยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต แต่มีแนวโน้มว่าจำนวนผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น

แม่สีที่มีต่อเส้นสเปกตรัมในเชิงเคมี

ราเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ที่เรามองเห็นเป็นสีสันต่าง ๆ นั้น แถบสีหรือสีสันที่เรามองเห็นเกิดจากอะไร ? และทำไมเวลาเรามองแสงแดดหรือแสง UV เราจึงมองไม่เห็นว่าแสงนั้นมีสีอะไร แต่ทำไมเวลามองสิ่งของอื่น ๆ จึงมองเห็นเป็นสีสันสวยงาม

คำพูดเกลียดชังในโลกดิจิทัล (Digital Hate Speech)

เนื่องจากข้อมูลในโลกไซเบอร์ไม่ได้มีเพียงข่าวสาร ข้อเท็จจริง หรือเนื้อหาที่สร้างความบันเทิงเพียงด้านเดียว แต่ยังมีข้อมูลข่าวสารที่เต็มไปด้วยอคติและความรุนแรง ผลกระทบจากการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชังที่มีต่อบุคคล และกลุ่มคนอื่น ๆ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น แนวคิดทางการเมือง ชนชั้น ศาสนา เพศสภาพ เป็นผู้ที่เคารพสิทธิ์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่หลากหลายได้อย่างรับผิดชอบ

แม่เหล็ก และไฟฟ้า (Magnets and Electricity)

แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร 1. การเกิดกระแสไฟฟ้า สสารทุกชนิดในโลกนี้จะประกอบด้วยโมเลกุล ซึ่งโมเลกุลก็จะประกอบด้วยอะตอมหลาย ๆ อะตอม ในหนึ่งอะตอมจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ (1) ส่วนที่อยู่ตรงกลางของอะตอมเรียกว่า นิวเคลียส (Nucleus) ประกอบด้วย โปรตอน และนิวตรอน โปรตอนจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก ส่วนนิวตรอนจะมีประจุไฟฟ้าเป็นกลาง และ (2) อิเล็กตรอน จะวิ่งอยู่รอบ ๆ นิวเคลียส ซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ

ธรรมชาติของคลื่นและชนิดของคลื่น

ธรรมชาติของคลื่น คลื่น เกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่ง หรืออนุภาคใดอนุภาคหนึ่งของตัวกลาง เกิดการเคลื่อนที่ไปจากแนวสมดุล เป็นผลทำให้อนุภาคนั้นเกิดการสั่นรอบแนวสมดุลนั้น เนื่องจากคุณสมบัติ ความยืดหยุ่นของตัวกลางจะทำให้ผลการสั่นถูกส่งไปยังอนุภาคต่อไป จะทำให้อนุภาคนั้นเกิดการสั่นในลักษณะเดียวกัน เราเรียกว่า “การเกิดคลื่น”

หมู่โลหิต (Blood type)

หมู่โลหิต (Blood type)ในร่างกายคนเรามีโลหิตอยู่ประมาณร้อยละ 9-10 ของน้ำหนักตัว โลหิตมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมาก และมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้.

ไดโนเสาร์ (Dinosaur)

ไดโนเสาร์ คืออะไร ในสมัยดึกดำบรรพ์มีจริงหรือไม่ สูญพันธุ์ ไปหมดแล้วจริงหรือ เราศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ได้อย่างไรและอีกหลากหลาย คำถามที่ต้องการค้นหาคำตอบ

มารู้จักศัพท์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Gateway ความหมาย : ประตูสัญญาณที่ต่อเชื่อมไว้ระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่างตระกูลกัน Enable ความหมาย : ทำให้ใช้งานได้ หรือ ทำให้มีความสามารถ,ให้ทำงาน Error massage ความหมาย : ข้อความแสดงความผิดพลาด , ข้อความระบุความผิดพลาด Download ความหมาย : โอนย้ายข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากระบบที่ใหญ่สู่ระบบที่เล็กกว่า Disable ความหมาย : ทำให้ใช้งานไม่ได้ byte ความหมาย : ขนาดของข้อมูลของข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 บิต, หน่วยของข้อมูล สำหรับ คอมพิวเตอร์เท่ากับ 1 ตัวอักษรหรือ ตัวเลข 1 ตัว กลุ่มเลขฐานสอง จำนวน 8 บิต ซึ่งใช้แทนตัวอักษร หรือตัวเลข 1 ตัว bit ความหมาย : บิต, เลขโดดฐาน 2,โดยทั่วไปเราจะเรียกติดปากว่าเลขฐานสอง, หน่วย ข้อมูลที่เล็กที่สุด มีค่าเป็นตัวเลขระบบฐาน 2 คือ 0 หรือ 1…

การเคลื่อนที่ในแนวตรง

เมื่อเวลาเปลี่ยนไปวัตถุเปลี่ยนแปลงตำแหน่งวัตถุนั้นจะมีการเคลื่อนที่  ในชีวิตประจำวันเราพบเห็นสิ่งต่าง ๆ เคลื่อนที่มากมาย เช่น รถยนต์แล่นไปมา วัตถุตกหรือกลิ้ง นกหรือแมลงบิน  ลมพัด น้ำไหล จิ้งจกหรือตุ๊กแกไต่ตามผนังหรือเพดาน โลกหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์  การเคลื่อนที่ของดวงดาวและดาราจักร (Galaxy) ต่าง ๆ ในเอกภพ  หรือแม้แต่ตัวเราเองที่ต้องเดินหรือใช้ยานพาหนะเพื่อเดินทางเพื่อการดำรงชีวิต  การเคลื่อนที่จึงมีความสำคัญต่อสิ่งต่าง ๆ ในเอกภพนี้มาก

ทำไมเครื่องบินส่วนมากต้องใช้สีขาว?

เครื่องบิน สิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมชั้นสูงที่มีหลักการในการออกแบบโดยเน้นที่ความปลอดภัยและน้ำหนักที่เบาเป็นอันดับแรก มีมากมายหลากหลายประเภท หลายวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน เช่น ทางด้านการขนส่งทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งมนุษย์หรือสินค้าต่าง ๆ