ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ติวออนไลน์เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 63 แคลคูลัส ม.6 (calculus)

ติวออนไลน์ เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 63 เข้ามหาวิทยาลัย พี่อุ๋ยคัดข้อที่น่าสนใจมาเฉลยอีก 1 ข้อ เรื่อง แคลคูลัส ม.6 (calculus) #dek64 อย่าลืมฝึกโจทย์เยอะๆนะครับ^^

ประวัติ eBay Pierre Omidyar จากความชื่นชอบส่วนตัวที่ทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐี

การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดและมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตมากที่สุดอย่างหนึ่งคือการซื้อขายสินค้า เช่นเดียวกับ Pierre Omidyar จากความชื่นชอบส่วนตัวที่ทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐี ยังส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมาก นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการค้าขายสินค้าบนโลกไปตลอดกาล เขาทำได้อย่างไร

ติวคณิตออนไลน์เฉลย ข้อสอบ PAT1 ปี 63 เรื่องตรีโกณมิติ ม.5 (Trigonometry

กับอีกตอนของพี่อุ๋ยคัดข้อที่น่าสนใจมาเฉลยอีก 1 ข้อ จากข้อสอบ PAT1 ปี 63 เข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ตรีโกณมิติ ม.5 (Trigonometry)

วิธีแก้เหงา การเอาชนะความเหงา

วิธีแก้เหงามีอยู่ด้วยกันหลายวิธี           1. หาใครสักคนที่รักเราและสามารถพูดคุยให้คำปรึกษาแก่เราได้ (ความรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ช-ญ เท่านั้น) คอยดูแลเราได้ 

การแกะสลักและฉลุ

ศิลปะการแกะสลักไม้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ตกทอดสืบต่อเรื่อยมาจนปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชประสงค์จะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ให้ทรงคุณค่าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หาครูมาสอนวิชานี้แก่สมาชิกศิลปาชีพ โดยทรงเน้นให้ใช้ไม้อย่างคุ้มค่าและและเหมาะที่สุด