ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

พีระมิด (Pyramid)

 พีระมิด (Pyramid)  พีระมิดตรง และพีระมิดเอียง คือ ทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้นนิยมเรียกชื่อของพีระมิดตามลักษณะของฐาน

การแก้อสมการและการแยกตัวประกอบของพหุนามทางคณิตศาสตร์

อสมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร กับจำนวนใดๆ โดยใช้เครื่องหมาย

อะไรสร้างคอนกรีตสำหรับสร้างบ้าน

คอนกรีต คือวัสดุทางวิศวกรรมที่เกิดจากการผสมกันให้เป็นเนื้อเดียวในระดับอนุภาคของวัสดุหลาย ๆ อย่าง เช่น ซีเมนต์ หินคลุก ทราย น้ำ เพื่อให้เกิดเป็นวัสดุที่สามารถจำลองคุณสมบัติความแข็งแรงของหินได้ เรามักจะเห็นคอนกรีตตามพื้นที่ ๆ มีงานก่อสร้าง

รู้เกี่ยวกับยา Remdesivir ความหวังต้านไวรัสโควิด-19

การทดลองดังกล่าว สอดคล้องกับผลการทดลองก่อนหน้า ที่ตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า ผู้ป่วย 36 จาก 53 รายล้วนมีอาการดีขึ้นหลังได้รับยา และ 25 รายดีขึ้นจนสามารถกลับบ้านได้

โควิด-19 สร้างปรากฏการณ์ Economic shutdown

โควิด-19 นำความหายนะมาสู่ทุกประเทศทั่วโลกพร้อมๆ กัน ต่างจากทั้งปี 2008 ที่เป็นวิกฤตของซีกโลกพัฒนาแล้ว หรือช่วงต้นทศวรรษ 1980 และปี 1997 ที่เป็นวิกฤตของประเทศตลาดเกิดใหม่ จนถึงวันนี้การแพร่ระบาดลุกลามไปถึงกว่า 180 ประเทศทั่วโลก

Libra สกุลเงินดิจิทัลและระบบชำระเงินรูปแบบใหม่

แนวคิดของ Libra อาจจะก่อปัญหาให้กับทั้งนักการเมือง ข้าราชการ ธนาคาร และนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก เพราะ Libra อาจจะไปทำลายอำนาจผูกขาดของธนาคารกลาง ทำนองเดียวกับที่ Uber หรือ Lyft ทำลายการผูกขาดของสหกรณ์แท็กซี่