ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

วิธี ช่วยปรับปรุงภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น

1. จำไว้ว่าการเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งนั้นเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน

เทคนิควิธี จูนสมอง การบริหารสมอง ให้สดชื่น

1. ประสานงานสมอง การเขียนเลข 8 ในอากาศด้วยมือทั้ง 2 ข้างๆ ละ 5 ครั้ง โดยเริ่มจากด้านซ้ายของเลขก่อน แล้วเขียนวนไปให้เป็นเลข 8 วิธีนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอ่าน และการทำความเข้าใจดีขึ้นและทำให้สมองด้านซ้ายและด้านขวาประสานงานกัน

Blockchain (บล็อกเชน) เกี่ยวข้องอย่างไรกับ FinTech

Blockchain (บล็อกเชน) คำศัพท์ใหม่ ที่เราเริ่มได้ยินตามสื่อต่างๆ รวมถึงตามงานสัมมนากันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน FinTech บทความนี้ผู้เขียนตั้งใจจะขออธิบาย concept ของมัน โดยเฉพาะเรื่องประโยชน์และการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้

แนวทางเพิ่มพูนปัญญา ผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงถึงระดับของสติปัญญา และพิสูจน์ถึงความฉลาด

มีทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence Theory) พูดถึงเรื่องของความฉลาด ว่าไม่ได้มีเพียงด้านความคิดด้านเดียว แต่มีอย่างน้อย 8 ด้าน คือ

การวัดระดับของสติปัญญาว่าคุณฉลาดกว่าที่คิด

นิสัยการนอนแบบ “นกฮูก”         งานวิจัยชิ้นหนึ่งตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2552 ในวารสาร  journal Personality and Individual Differences ซึ่งสังเกตถึงการเชื่อมโยงระหว่างไอคิวในวัยเด็ก

สมบัติของจำนวนจริง

จำนวนจริงประกอบด้วย จำนวนอตรรกยะ และ จำนวนตรรกยะ ซึ่งเราจะพิจารณาในรายละเอียดได้ดังนี้

หลักการคำนวณในระบบคอมพิวเตอร์

             การคำนวณในระบบคอมพิวเตอร์ จะรับข้อมูลจากผู้ใช้ระบบผ่านทาง Input Device เข้ามา ทำการประมวลผล (Process) เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร เปรียบเทียบ เสร็จแล้วนำผลที่ได้ออกแสดงผล (Output)  ดังรูป

จำนวนจริง ( REAL NUMBER )

จำนวนจริง              คือจำนวนที่สามารถจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งกับจุดบนเส้นตรงที่มีความยาวไม่สิ้นสุดเส้นจำนวน ได้ คำว่า จำนวนจริง นั้นบัญญัติขึ้นเพื่อแยกเซตนี้ออกจากจำนวนจินตภาพ จำนวนจริงเป็นศูนย์กลางการศึกษาในสาขาคณิตวิเคราะห์จำนวนจริง (real analysis)

การวางแผนการศึกษาบุตร

การวางแผนการศึกษาบุตรแบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ช่วงแรก – คือช่วงก่อนบุตรเข้าเรียนปริญญาตรี ช่วงนี้เราวางแผนทำอะไรไม่ได้มาก เป็นเพราะว่า ระยะเวลาในการเก็บเงินค่อนข้างสั้น การนำไปลงทุนใดๆ ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง เพราะฉะนั้น เราจะวางแผนเก็บเงินปีต่อปี แต่ถ้าหาได้มากกว่านั้น ก็พิจารณาเป็นเงินออมระยะกลาง (ลองกลับไปดูในเรื่องของ เงินออม 3 ระยะ นะครับ) นำไปซื้อหุ้นกู้ หรือพันธบัตร เผื่อไว้อีก 4-5 ปีข้างหน้าได้