ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer virus)และมัลแวร์ (Malware)

ความรู้เรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ และมัลแวร์ (Malware) อย่าสับสน! ระหว่างคำว่า ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) กับไวรัสที่เป็นเชื้อโรค ไวรัสคอมพิวเตอร์นั้นเป็นแค่ชื่อเรียกโปรแกรมประเภทหนึ่งที่มีพฤติกรรมคล้ายๆ กับไวรัสที่เป็นเชื้อโรคที่สามารถแพร่เชื้อได้ และมักทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยอยู่ แต่ต่างกันตรงที่ว่าไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นเพียงโปรแกรมชนิดหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ไวรัสที่เป็นสิ่งมีชีวิต เราลองมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์กันเลยนะครับ ลองติดตามดู

รวมคีย์ลัดใน Excel พร้อมเทคนิคการจำ ที่ใช้บ่อย

คีย์ลัด ใน Excel (Keyboard Shortcut) คีย์ลัดที่สำคัญที่สุด ก็คือ Action อะไรก็ได้ที่เราทำบ่อยที่สุด ซึ่งมันก็แล้วแต่งานของแต่ละคนว่ามันคืออะไร ดังนั้นผมจะแบ่งคีย์ลัดตามกลุ่มการใช้งานที่คล้ายๆ กันอยู่ด้วยกันนะครับ แต่ก่อนจะไปดูคีย์ลัดทั้งหมด มันมีปุ่มหลายๆ ตัว ซึ่งถูกนำใช้บ่อย ถ้าเราหาทางจำ Pattern ลักษณะผลลัพธ์ของมัน หรือ ความหมายแฝง ก็จะช่วยให้จำง่ายขึ้น เช่น คีย์ลัด ความหมายแฝง Shift Selection (มีตัว s เหมือนกัน) , Shift =แปลว่าเลื่อน = การเลื่อน Ctrl ใช้ทั่วๆไป, มักเกี่ยวกับ Column Alt สลับ เปลี่ยน ทางเลือก + เพิ่ม – ลด F3 เกี่ยวกับชื่อ F4 F4=Four=4ever=Forever เป็นอะไรที่ทำซ้ำๆ F9 เกี่ยวกับการคำนวณ เอาล่ะ พอเรารู้ความหมายแฝงแล้ว…

ทำไมการศึกษาเวียดนามถึงแซงหน้าไทย

จากข้อมูลในบทความ ‘การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง’ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ PISA THAILAND ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระบุว่า เวียดนามเป็นประเทศที่มีผลคะแนน PISA ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (เมื่อปี 2012) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้ต่ำในระดับใกล้เคียงกันอย่างเห็นได้ชัด (หนึ่งในนั้นคือประเทศไทย)

สิงคโปร์โมเดลกำแพง 4 ด้านและ พัฒนาชาติด้วยการศึกษา จากวิกฤตชาติ

หากมองว่าประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤต สิงคโปร์คือตัวอย่างหนึ่งที่ใช้วิกฤตของประเทศเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างจริงจัง

ค่าแรงขั้นต่ํา 2562 ล่าสุด

อัพ ค่าแรงขั้นต่ำ การประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในปี พ.ศ. 2555 จาก 220 บาทถึง 300 บาท/วัน มีเริ่มมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศในปี 2556–2558

วางแผนการเรียนสู่ความสำเร็จการเรียนในมหาวิทยาลัย

การตั้งเป้าหมายก็เพื่อตอบโจทย์ให้ตัวเองทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จ วันนี้เรามีวิธีที่จะช่วยให้เป้าหมายที่เราตั้งไว้ประสบผลสำเร็จ ดังนี้

10 วิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติ

การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

คณะมาแรง วิศวกรรมชีวการแพทย์

วิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นสาขาวิชที่นำเอาความรู้ทางด้าน “วิศวกรรมศาสตร์ + วิทยาศาสตร์การแพทย์” มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อออกแบบสร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อน และต้องการขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน และ ประสิทธิภาพสูง ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายของงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์