ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

วางแผนการเรียนสู่ความสำเร็จการเรียนในมหาวิทยาลัย

การตั้งเป้าหมายก็เพื่อตอบโจทย์ให้ตัวเองทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จ วันนี้เรามีวิธีที่จะช่วยให้เป้าหมายที่เราตั้งไว้ประสบผลสำเร็จ ดังนี้

10 วิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติ

การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

คณะมาแรง วิศวกรรมชีวการแพทย์

วิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นสาขาวิชที่นำเอาความรู้ทางด้าน “วิศวกรรมศาสตร์ + วิทยาศาสตร์การแพทย์” มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อออกแบบสร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อน และต้องการขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน และ ประสิทธิภาพสูง ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายของงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

อาชีพ หมอสาขาไหนที่มีรายได้สูงสุด

เป็นที่รู้กันดีว่าหมอเป็นหนึ่งในอาชีพที่รายได้สูงไม่แพ้อาชีพทางสายวิทยาศาสตร์อื่นๆ แต่ในอาชีพนี้ก็ยังมีการแตกแขนงออกไปอีกหลายสาขาวิชา ลองมาดูกันว่า 5 อันดับแรกของอาชีพในสายการแพทย์ที่มีรายได้สูงสุด มีหมอจากแผนกไหนติดโผบ้าง

10 สาขาวิศวกรรม ที่มีความโดดเด่นในศตวรรษที่ 21

10 สาขาวิศวกรรม ที่มีความโดดเด่นในศตวรรษที่ 21 1. วิศวกรซอฟต์แวร์ วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software engineering) ใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิศกรรมคอมพิวเตอร์เป็นหลัก และยังรวมถึงการดึงเอาวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าบางตัวมาใช้ในการทำงานด้วย โดยสาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เริ่มตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบ ไปจนถึงขั้นตอนการทดสอบ และยังจะต้องเรียนรู้ด้านการพัฒนาฮาร์แวร์ควบคู่กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย เพื่อให้ได้ระบบงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อัตราเงินเดือน : 20,000 – 40,000 บาท 2. วิศวกรระบบราง วิศวกรระบบราง (Railway systems engineering) จะเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง และเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านรถไฟทั้งหมด รววมไปถึงด้านโลจิสติกส์ และการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ อีกด้วย เมื่อน้อง ๆ เรียนจบแล้วสามารถเข้าทำงานได้ทั้งหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ อัตราเงินเดือน : 18,000 – 25,000 บาท 3. วิศวกรโทรคมนาคม / วิศวกรระบบดาวเทียม วิศวกรโทรคมนาคม / วิศวกรระบบดาวเทียม (Telecommunications engineering) จะเรียนรู้ทุกอย่างที่มีความเกี่ยวกับการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาณ การส่ง การรับข้อมูล การวิเคราะสัญญาณต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ และเรียนรู้เรื่องวงจรจรอิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย เมื่อเรียนจบไปแล้วลักษณะงานที่น้อง…

เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

1. ความชำนาญของหุ่นยนต์ (Robot dexterity): ในตอนนี้หุ่นยนต์สามารถทำงานที่ซ้ำ ๆ ได้แม่นยำและรวดเร็วมาก (งานประเภทสายพานในโรงงาน) แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานได้ด้วยตัวเอง อย่างเช่น หากมีคนไปขยับเขยื้อนสิ่งของที่หุ่นยนต์กำลังจับอยู่เพียงหนึ่งนิ้ว ก็อาจจะทำให้มันไม่สามารถทำงานต่อไปได้

ดิสโทเปียของโลกอนาคตที่เครื่องจักรฉลาดกว่ามนุษย์

นโลกความเป็นจริง มนุษย์ยังไม่สามารถสร้างเครื่องมือที่ก้าวล้ำขนาดนั้นได้ แต่วิทยาการทางการแพทย์ในปัจจุบันก็ไม่ได้น่าตื่นตาตื่นใจน้อยไปกว่ากัน เพราะในปัจจุบันเริ่มมีการนำปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เรียกกันอย่างคุ้นหูว่า AI มาใช้ในทางการแพทย์บ้างแล้ว พูดให้เฉพาะเจาะจงขึ้นก็คือ ปัจจุบันมีการนำ AI มาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งแล้ว

จับตาและปรับตัว เทรนด์เทคโนโลยี 2020

เทรนด์เทคโนโลยี 2020 ดูกันว่าสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2020 มีอะไรบ้าง โดย Gartner บริษัทที่ให้คำปรึกษาและวิจัยชื่อดังจากสหรัฐฯ เผยเทรนด์ด้าน Strategic Technology ที่น่าจับตามองในปี 2020

น้ำหอมเสน่ห์แห่งการแต้มกลิ่น

กลิ่นหอม (Fragrance) เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่สามารถครอบงำอารมณ์ความรู้สึกและจิตใจมนุษย์เราได้มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโบราณกรรมวิธีในการผลิตน้ำหอม (Perfume) และเครื่องหอม (Incense) ต่าง ๆ ถูกเก็บเป็นความลับสำหรับชนชั้นสูงเท่านั้น ในปัจจุบันกลิ่น (Scents) ที่ถูกผลิตออกมามีความหลากหลายมากขึ้นจนกลายเป็นอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย คนธรรมดาทั่วไปก็สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกับคนระดับสูง