ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

แอปพลิเคชันแห่งการประเมินผลการเรียนรู้

เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้าง แบบทดสอบออนไลน์ (e-Testing) ผู้เรียนทำแบบทดสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อระบบ Internet ผู้เรียนทราบผลการสอบทันที และผู้สอน ได้รับรายงาน (Report) ผลการสอบและบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้กับ การทำข้อสอบก่อนเรียน หลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือจัดกิจกรรมการสอบแบบเกมเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนได้

ดาวเทียม นามพระราชทาน

วงการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและน่าสนใจเรื่องหนึ่ง ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องอวกาศเป็นอย่างยิ่ง เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งคือ พระองค์ทรงพระราชทานนามชื่อดาวเทียมสำคัญทั้ง 3 ดวง ในประเทศไทย มีชื่อว่า ดาวเทียมไทยคม ดาวเทียมไทพัฒ และดาวเทียมไทยโชต ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการการสื่อสารและการสำรวจทรัพยากรในประเทศไทย วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับดาวเทียม ทั้ง 3 ดวง แบบเบื้องต้นกันก่อน

ไขความลับการทำงานของสมองความทรงจำคืออะไร?

ความจำของมนุษย์เกิดขึ้นในหลายๆ ส่วนของสมองภายในคราวเดียว แต่ความจำบางประเภทกลับคงอยู่คู่กับเราตราบนานเท่านาน

หน้ากากแบบไหนป้องกันไวรัสโคโรนาได้ ?

คลายข้อสงสัยหน้ากากอนามัยแบบไหน ป้องกันไวรัสโคโรนาได้ ชาวเน็ต-หมอเรวัต ระบุหน้ากาก N95 ใช้ป้องกันได้แบบทูอินวันทั้งเชื้อโรคจากการไอจาม และฝุ่น PM2.5 นอกจากนี้ควรจะล้างมือด้วยน้ำสะอาด ทำความสะอาดด้วยเจล เพื่อป้องกันเชื้อโรค

โคโรน่าไวรัสที่จีนคืออะไร ติดต่อทางไหน อาการและวิธีป้องกัน

โคโรน่าไวรัสคืออะไร โคโรน่าไวรัส หรือ coronavirus (CoV) คือเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้อ รวมไปทั้งโรคปอดอักเสบรุนแรง พบได้ทั้งในสัตว์และในคน โดยโคโรน่า

กว่าจะแสดงผลให้เป็นเส้นตรง 1 เส้น บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เราใช้

ภาพที่ปรากฏบทหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เรามักจะเรียกกันว่าภาพกราฟิก รู้หรือไม่ว่า ในการสร้างภาพเหล่านี้ แท้จริงแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย Hardware และ Software ที่พัฒนามาจากสมการคณิตศาสตร์    ในการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์นั้น  มีองค์ประกอบหลายอย่าง  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์รับเข้า (input device)  ที่จะรับข้อมูลเข้า  และอุปกรณ์ส่งออก (output device)  สำหรับแสดงผล โดยแสดงผลผ่านอุปกรณ์แสดงผล ได้แก่ จอภาพ และเครื่องพิมพ์

ความป่วยจิตที่ทุกคนควรรู้ 5 โรคสำคัญทางจิตเวช

ปัจจุบันคนไทยที่ป่วยด้วยโรคจิตเวชมีไม่น้อย ขณะที่ผู้ป่วยบางรายรู้ตัวว่าตนเองป่วย บางรายก็ไม่รู้ตัว ที่สำคัญไปกว่านั้น ผู้ป่วยบางรายยังสับสนในอาการป่วยทางจิตเวชบางโรค และเข้าใจผิดคิดว่าตนเองป่วยเป็นโรคทางกา

อาชีพในฝันเด็กไทยปี 2563

อันดับ 1 คือ อาชีพ “หมอ” นำลิ่วมาอันดับหนึ่ง อาชีพในฝันของเด็กไทย ครองแชมป์อาชีพสองปีซ้อน โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล

สถานที่เรียนของแต่ละคณะขอมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– คณะและสาขาวิชาที่เรียนในศูนย์เดียวตลอดหลักสูตร – มศว แต่ละคณะ ต้องไปเรียนที่ศูนย์ไหนบ้าง

อาชีพมัคคุเทศก์หรือไกด์ รายได้เท่าไหร่? และ ทำหน้าที่อะไร ?

มัคคุเทศก์ สามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มตามประเภทของนักท่องเที่ยว คือ มัคคุเทศก์พาเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และมัคคุเทศก์นำเที่ยวชาวต่างประเทศ (Inbound) นอกจากนี้ยังแบ่งกลุ่มมัคคุเทศก์ตามลักษณะของการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์เดินป่า  มัคคุเทศก์ทางทะเล  มัคคุเทศก์ศิลปวัฒนธรรม  เป็นต้น