ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

สารและการจำแนก (Matter and Substance)

– สมบัติของสาร หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของสาร เช่น เนื้อสาร สี กลิ่น รส การนำไฟฟ้า การละลายน้ำ จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความเป็นกรด–เบส เป็นต้น แบ่งสมบัติของสารออกเป็น 2 ประเภท คือ

ชีววิทยา-กลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

กลไกการรักษาดุลยภาพของเซลล์           การรักษาดุลยภาพของร่างกาย (homeostasis) เป็นการปรับตัวของระบบและกลไกต่าง ๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อระบบในร่างกาย

ประวัติและ วิทยาศาสตร์ของกาแฟ

ประวัติและความเป็นมาของกาแฟ การค้นพบ กาแฟและการนำผลิตผลออกสู่โลกภายนอกมีตำนานเล่าขานกันมาไม่แพ้นิทานพื้นบ้านที่เล่าสืบทอดกันมา กล่าวกันว่าในต้นศตวรรษที่ 6 มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อคาลดี เป็นชาวอาบิสซีเนียหรือเอธิโอเปียในปัจจุบัน

นักดาราศาสตร์ ใช้ AI ค้นเจอดาวเคราะห์ใหม่ 50 ดวง

ทีมวิจัยพัฒนาอัลกอริทึมโดยนำข้อมูลที่รวบรวมโดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์ ซึ่งปลดระวางแล้วหลังทำภารกิจ ยาวนานถึง 9 ปี ในห้วงอวกาศ จากเดิมที่การค้นหาและแยกดาวเคราะห์ว่าจริงหรือปลอม  โดยการใช้การมองแสงที่ลดลงผ่านกล้องกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ แต่เมื่อนำ AI เข้ามาใช้พบว่า สามารถยืนยันดาวเคราะห์ใหม่ได้ 50 ดวงที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการยืนยัน

ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System)

เกษตรผสมผสาน ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการ

มารู้จักประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้า

การแบ่งประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดของมอเตอร์  มอเตอร์ไฟฟ้าแบ่งออกตามการใช้ของกระแสไฟฟ้าได้ 2 ชนิดดังนี้

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT3 คืออะไร? และกาเตรียมตัวทำข้อสอบ

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT3 คืออะไร? ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT3 เป็นการวัดความรู้พื้นฐานของน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อในสายวิชาชีพเฉพาะ รวมถึงวัดศักยภาพน้องๆว่าพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่จะเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ซิลิคอน วัลเลย์ (Silicon Valley) Hub แห่งเทคโนโลยี และบริษัทมหาอำนาจเทคโนโลยีโลก

หลายคนคงเคยได้ยินเวลามีผู้เชี่ยวชาญพูดถึงเรื่องไอทีหรือนวัตกรรม ก็มักจะเอาไปโยงกับซิลิคอนวัลเลย์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแหล่งผลิตและบ่มเพาะนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ว่าแต่ซิลิคอนวัลเลย์อยู่ตรงไหนของสหรัฐอเมริกา และมีบริษัทสำคัญอะไรตั้งอยู่ในพื้นที่บ้าง