ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

เบตง (Betong District) จังหวัดยะลา

เบตง หรือที่คนในท้องถิ่นเรียกว่า บือตง เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดยะลา นับเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย โดยมีลักษณะเป็นหัวหอกยื่นเข้าไปในประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ในแนวทิวเขาสันกาลาคีรี มีเนื้อที่ประมาณ 1,328 ตารางกิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีเสน่ห์น่าไปสัมผัส ลองมาสักครั้งสิ แล้วคุณตกหลุมรัก เบตง

ประโยค Active Voice ที่มีกรรม 2 ตัว (double objects) สามารถทำเป็น Passive Voice

ประโยค Active Voice  ที่มีกรรม 2 ตัว  (double objects)  สามารถทำเป็น Passive Voice ได้ 2 แบบ The Headmistress gave me a prize. (Active Voice)

รถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)

ต้นกำเนิดรถไฟฟ้ารางเดี่ยว  เกิดจากความคิดของ วิศวกรชาวสวีเดน ประมาณ ค.ศ. 1952 ชื่อเอ็กเซล เกร็น (Axel L. Wenner Gren) ออกแบบครั้งแรกเป็นการ

หลักการทํางานรถไฟฟ้าความเร็วสูง

ปัจจุบัน รถไฟความเร็วสูงเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในทวีปยุโรป สำหรับประเทศในทวีปเอเซียที่มีรถไฟความเร็วสูงบริการประชาชนแล้ว คือ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และจีน 

เอเลี่ยน สปีชีส์ (alien species) ผู้รุกรานจากต่างแดน

เอเลียนสปีชีส์ มาจากภาษาอังกฤษที่ว่า Alien Species หรือในภาษาไทยเรียกว่า สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่มีการกำเนิดและเติบโต

ความหมายความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ       ความหลากหลายทางชีวภาพ มาจากภาษาอังกฤษคือคำว่า Biodiversity โดยรากศัพท์แล้วหมายความถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังพบกลุ่มคำในความหมายดังกล่าว  เช่น Biological diversity หรือ Diversity เป็นต้น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (biology & naturai resources)

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น หรืออาจจะกล่าวได้ว่า สิ่งแวดล้อมจะประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเอง