ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

สิ่งที่ใช้ได้จริง “การตั้งคำถาม” Scientific Method ตั้งแต่วัยเรียนจนวัยทำงาน

ครั้งหนึ่งผู้เขียนเคยนั่งคิดเล่น ๆ ว่าคนเราจะสามารถพัฒนาตัวเองทุกวันได้อย่างไร เพราะเรามักจะได้ยินและถูกสอนเสมอว่าให้เรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ ตราบใดที่โลกหมุนก็ยังมีเรื่องที่ไม่เคยรู้ให้ค้นพบทุกวัน ซึ่งคำตอบหนึ่งที่ผู้เขียนบอก

เศร้า เหงา สิ้นหวัง หมดไฟ ภาวะทางอารมณ์ของคนรุ่นมิลเลนเนียลส์

เว็บไซต์ Business Insider ได้รวบรวมสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตของชาวมิลเลนเนียลส์ (อายุ 23-38 ปี) ในปี 2019 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของคนรุ่นมิลเลนเนียลส์ในปี 2020 ต่อไป แม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกสำรวจและวิเคราะห์ในบริบทสังคมอเมริกัน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เมื่อมองไปรอบตัว สถานการณ์ของมิลเลนเนียลส์บ้านเราก็มีความใกล้เคียง และถ้ามองดีๆ แล้ว หลายปัญหาก็สามารถเทียบเคียงกันได้

แสงแดดมีผลต่อการย่อยสลายพลาสติก

ท่านเคยสงสัยกันหรือไม่? วันนี้เราจะไปตามติดวิธีการที่ช่วยให้พลาสติกเกิดการย่อยสลายได้ง่ายขึ้นและลดสารตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม  จะทำได้กี่วิธี อย่างไรบ้าง ไปติดตามกัน

Neuralink สั่งงานด้วยความคิด

อีลอน มัสก์ (Elon Musk)  เจ้าของฉายา โทนี่ สตาร์ก ในโลกความจริงได้ออกมาประกาศถึงโครงการใหม่ที่เขากำลังพัฒนาขึ้นภายใต้บริษัทใหม่ชื่อ Neuralink เป็นเทคโนโลยีที่จะเชื่อมสมองของมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยใช้สายสื่อประสาทที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 4 ถึง 6 ไมโครเมตร ซึ่งเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์มาก อีกทั้งเครือข่ายสายสื่อประสาทของ Neuralink มีขั้วไฟฟ้า (electrodes) สำหรับรับสัญญาณประสาทจากสมองมากถึง 3,072 ขั้ว3

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน (NEWTON’S LAW)

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเป็นกฎทางกายภาพสามข้อที่เป็นรากฐานของกลศาสตร์ดั้งเดิม ใช้สำหรับการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับแรงที่กระทำต่อวัตถุนั้น และการเคลื่อนที่เนื่องจากแรงเหล่านั้น โดยในกฎข้อแรกเป็นการนิยามความหมายของแรง กฎข้อที่สองให้วิธีการวัดแรงในเชิงปริมาณ และกฎข้อที่สามอ้างว่าไม่มีแรงโด่ดเดี่ยว ในสามร้อยปีที่ผ่านมากฎทั้งสามข้อได้รับการตีความในหลาย ๆ ด้าน

กฎการเคลื่อนที่

หากพูดถึงเรื่องของแรงหรือเรื่องของกฎการเคลื่อนที่คงจะเป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับนักเรียนสายวิทย์ที่ต้องเรียนตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ว่าเรื่องทั้งสองนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความรู้รอบตัวที่สำคัญแม้แต่ผู้ที่เรียนทางด้านภาษาหรือสังคมก็ควรรู้เอาไว้ วันนี้จึงจะมาเล่าเรื่องพวกนี้ให้เข้าใจง่าย ๆ คนที่ไม่มีพื้นฐานก็จะสามารถอ่านทำความเข้าใจได้อย่างแน่นอน

นาฬิกาอัจฉริยะ สมาร์ตวอช (Smart Watch)

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น  นาฬิกาได้อยู่คู่กับมนุษย์เรามานาน     พัฒนาการและวิวัฒนาการของนาฬิกาเกิดขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนั้น ในขณะที่โลก เทคโนโลยีมีการ

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

ปัจจุบันการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในชีวิตเรา ในยุคสมัยที่ไร้พรมแดนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานในองค์กรธุรกิจต่างๆ การท่องเที่ยวในต่างประเทศ การศึกษาต่อ หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่สามารถกระตุ้นต่อมการ

ความคิดสร้างสรรค์กับการเรียนรู้ (Creative Thinking)

ความคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking)               ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนนำไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ นอกจากลักษณะการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้แล้ว ยังมีสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ในหลาย ซึ่งอาจจะมองในแง่ที่เป็นกระบวนการคิดมากกว่าเนื้อหาการคิด โดยที่

ฝึกสมาธิเบื้องต้น

สมาธิ คือ ความสงบ สบาย และความรู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนากำหนดเอาไว้เป็นข้อควรปฏิบัติ เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเป็นสุข ไม่ประมาท เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ และปัญญา อันเป็นเรื่องไม่เหลือวิสัย ทุกคน