ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

มารู้จักเกรกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) นักพฤกษศาสตร์ -ชีววิทยา

เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) เป็นบาทหลวงและนักพฤกษศาสตร์ชาวออสเตรียผู้ค้นพบกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญของวิชาพันธุศาสตร์สมัยใหม่จากการทดลองผสมพันธ์ุต้นถั่วต่างพันธุ์ที่มีลักษณะ

มารู้จักโปรแกรมฟรียอดนิยม ประจำเครื่อง PC

โปรแกรมคอมฟรี มีติดเครื่องไว้ใช้งานได้สะดวก นอกจากเว็บเบราเซอร์และโปรแกรมเฉพาะทางแล้ว ก็ยังมีโปรแกรมคอมพื้นฐานที่ควรมีติดเครื่องและโหลดมาใช้งานได้ฟรีอีกมากมาย ซึ่งในบทความนี้จะยก 8 โปรแกรมหลักห้ามพลาดน่าโหลดมาติดตั้งเอาไว้ให้ครอบคลุมการใช้งานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเราที่สุดรวมทั้งเลือกโหลดได้จาก Ninite ได้ด้วย

ทำความรู้จักโครงการ COVAX ที่ส่งวัคซีนไปยังกว่า 180 ประเทศทั่วโลก

ทำความรู้จักโครงการ COVAX เสาหลักแห่งการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 อย่างเท่าเทียม ที่มี 172ประเทศเข้าร่วมแล้ว

พื้นฐานฟังก์ชันและฟังก์ชันในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การใช้ฟังก์ชันในคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชั่น คือ สูตรการคำนวณที่ถูกสร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสนับสนุนการทำงานประเภทต่างๆทั้งเรื่องการบวกลบคูณหารและการจัดการข้อมูลอื่นๆเช่น การเปรียบเทียบข้อมูล การนับจำนวนข้อมูล การแสดงตัวเลข หรือการปัดเศษ เป็นต้น ซึ่งแต่ละฟังก์ชันจะมีรูปแบบมาตรฐานดังนี้         =ชื่อฟังก์ชัน (อาร์กิวเมนต์1,อาร์กิวเมนต์2, อาร์กิวเมนต์3,……,อาร์กิวเมนต์สุดท้าย) เครื่องหมาย =    เป็นส่วนที่บอกให้ทราบถึงการคำนวณ ไม่ใช่ข้อมูลหรือตัวเลข ชื่อฟังก์ชัน            เป็นชื่อที่ใช้เรียกฟังก์ชัน ที่แสดงลักษณะการทำงานของฟังก์ชัน อาร์กิวเมนต์    เป็นส่วนที่ฟังก์ชันจะนำไปใช้คำนวณหรือประมวลผล อาร์กิวเมนต์จะอยู่ภายในวงเล็บ และถูกแยกกันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น =MAX(F2:F8) เป็น         ฟังก์ชันสำหรับหาค่าสูงสุดของข้อมูลที่อยู่ในเซลล์ F2 ถึง F8  หรือ=SUM( C2:E2,H2:J2)  เป็นฟังก์ชันสำหรับหาผลรวมของข้อมูลในเซลล์ C2  ถึง E2  และ ข้อมูลในเซลล์  H2 ถึง J2  การใช้งานฟังก์ชั่น     การเรียกใช้งานฟังก์ชันโดยเลือกฟังก์ชันจาก Ribbon ในแท็บ Home…

ประโยชน์ดีๆกระชายดำ

กระชายดำมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบได้หนาแน่นในแถบมาเลเซีย สุมาตรา เกาะบอร์เนียว อินโดจีน และในประเทศไทย และมีเขตการกระจายพันธุ์ทั่วไปในเอเชียเขตร้อน ในประเทศจีนตอนใต้ อินเดีย และพม่า สำหรับประเทศไทยนั้นมีการปลูกกระชายดำมากได้แก่จังหวัด พิษณุโลก เพชรบูรณ์ น่านเลย ตาก กาญจนบุรี และจังหวัดอื่นๆ ทางภาคเหนือ

เทคโนโลยีกับการออกแบบ

ความหมายของเทคโนโลยี (Technology) ในชีวิตประจำวัน เราต้องใช้ สิ่งของเครื่องใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของเราอยู่ทุกวัน เช่น ใช้นาฬิกาปลุกเพื่อให้เราตื่น อานน้ำแปรงฟันด้วยอุปกรณ์สำหรับอาบน้ำ รับประทานอาหารท่่ี่ใส่ในจานหรือชาม เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถยนต์หรือรถจักรยาน เขียนหนังสือด้วยดินสอหรือปากกา สืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เมื่อกลับถึงบ้าน ก็นอนหลับพักผ่อนดวยเครื่องนอน เช่น หมอน ที่นอน ฯลฯ จากกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน จะพบว่าเราต้องอาศัยสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการต่างๆมากมายเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาของเรา เพื่อให้การทำงานสะดวก รวดเร็วและสบายขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

บทสวดมนต์ก่อนนอน เพื่อสร้างสมาธิ และจิตใจผ่องใส

การสวดมนต์ก่อนนอน จะช่วยให้จิตใจของเราสงบ เราจะได้รับการผ่อนคลายความเครียด จากการที่เราใช้ธรรมะ เข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เราจะได้มีเวลาทบทวนเรื่องราวระหว่างวัน

ฟ้าทะลายโจร (Green chiretta)กับไข้หวัด หรือ covid-19

ฟ้าทะลายโจรกับไข้หวัด ฟ้าทะลายโจรเป็นยาที่มีความหมายในตัวเองไม่น้อย เพราะแม้แต่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า ฟ้าประทานมาให้ปราบโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งเปรียบเสมือนเหล่าโจรร้าย ส่วนในภาษาจีนกลาง

แอลัน แมธิสัน ทัวริง (Alan Turing) บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์

อลัน ทัวริง (Alan Turing) เป็นชาวอังกฤษ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) ที่ลอนดอน เป็นนักคณิตศาสตร์, นักตรรกศาสตร์, นักรหัสวิทยา และวีรบุรุษสงคราม ชาวอังกฤษ และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์ การศึกษานั้น จบการศึกษาจาก King’ S College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ชายคนนี้นิสัยชอบออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการพายเรือ เล่นเรือใบ หรือวิ่งมาราธอนแข่ง เค้าเคยวิ่งอย่างจริงจังจนได้ระดับโลก ซึ่งเร็วกว่าคนที่ได้เหรียญทองกีฬา

มารู้จักแอนติเจน (Antigen Test Kit COVID-19) ด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็ว

ความแตกต่างระหว่างการตรวจแอนติเจน และแอนติบอดี ก่อนที่จะซื้อชุดตรวจมาใช้ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าชุดตรวจมี 2 แบบคือ