ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

คู่มือการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการวางแผนการเรียนในโรงเรียนมีลำดับขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ขั้นวางแผนการเรียน  สร้างเป้าหมายหรืออาชีพที่นักเรียนต้องการจะเป็นในอนาคต 2. ลงมือปฏิบัติ  นักเรียนลงมือศึกษาด้วยตนเองตามตารางเวลาที่กำหนด ต้องอ่านและศึกษาด้วยตนเองในแต่ละวิชา 3. ตรวจสอบความรู้ตนเองอย่างสม่ำเสมอ การวัดความรู้ในชั้นเรียน เป็นการเรียนที่ตอบสนองแนวทางของโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ดูที่ผลการทดสอบ หรือเกรดของนักเรียน 4. การปรับปรุงแก้ไขแผนการเรียน วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของตนเอง วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรา หรืออยู่รอบๆตัวเรา ที่มา: http://122.155.17.189/~drpong/index.php/2012-12-04-03-11-58/2012-12-04-03-20-17/89-2

ทำไมต้อง Cashless Society สังคมไร้เงินสด

ทำไมต้อง Cashless Society สังคมไร้เงิน(สด) นี่คือเทรนด์ของโลกยุคนี้ และเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นภายใต้นโยบาย National E-Payment หลายคนอาจจะเห็นเป็นเรื่องไกลตัว ทำอะไรกัน ไม่เห็นเข้าใจ จับแบงค์ จ่ายเหรียญอุ่นใจกว่าเยอะ.. เฟื่องเพิ่งกลับจากจีนมา ซึ่งว่าที่มหาอำนาจใหม่อย่างจีน เขาได้ผลักดันเรื่องนี้สำเร็จแล้ว ร้านค้าทุกระดับตั้งแต่ห้างสรรพสินค้า ไปจนคุณป้าขายข้าวแกงข้างทาง ล้วนเข้าใจ และรองรับการจ่ายเงินด้วยมือถือทั้งสิ้น! 

ธนาคารจะทำเงินมหาศาลจากข้อมูล Mobile Banking ได้อย่างไร

ธนาคารต้องทำก็เพราะกลัวคู่แข่งอย่าง Rabbit Line Pay, True Money Wallet ที่มี Alipay หนุนหลัง, และรายล่าสุดคือ GrabPay ซึ่งทุกรายล้วนแต่มีทุนมหาศาลและมีความเชี่ยวชาญด้าน digital เป็นอย่างมาก

10 อาชีพรายได้ดี ได้เงินเดือนสูงสุดในไทย

 10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุดในแต่ละระดับ ทั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหาร มีดังนี้

9 ทักษะการคิด (9 Thinking Skills)

9 ทักษะการคิด (9 Thinking Skills)เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลแก้ปัญหาตัดสินใจและสร้างแนวคิดใหม่ ๆ เรามักจะใช้ทักษะการคิดเมื่อพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์  การจัดระเบียบข้อมูล  การเชื่อมต่อคำถาม  การคิดวางแผนหรือตัดสินใจว่าจะทำอะไร

วิศวกรรมโยธา เรียนอะไร? เรียนที่ไหนดี? จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

สาขาวิศวกรรมโยธา วิชาเรียนที่น้อง ๆ จะต้องเจอเมื่อเข้าศึกษาต่อทางด้านนี้ เช่น การเขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์ของไหล โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร วิศวกรรมชลศาสตร์ ธรณีวิทยาวิศวกรรม การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหว วิศวกรรมชลประทานและการระบายน้ำ การออกแบบผิวจราจร และวิศวกรรมการขนส่ง เป็นต้น

ปวดหัวตรงไหน บอกอะไร

อาการปวดหัว มีสาเหตุแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นความเครียด การพักผ่อนไม่เพียงพอ ใช้สายตามากเกินไป หรือกรณีปวดหัวรุนแรง มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย ซึ่งอาการปวดเหล่านี้ควรเข้ารับการตรวจจากแพทย์ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที