ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

มาช่วยกันแยกขยะติดเชื้อ ช่วง COVID 19

ขยะติดเชื้อ คือ ขยะที่มีเชื้อโรคปะปน เช่น เข็มฉีดยา สิ่งของเปื้อนสารคัดหลั่งหรือเลือด ใบมีดโกน เป็นต้น

รู้จักองศาบริกซ์ (° Brix) และเครื่องวัดความหวานในน้ำตาล

รู้จักองศาบริกซ์ (° Brix) และเครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดการหักเหของแสง (Refractometer) เป็นอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการสำหรับการวัดดัชนีหักเหของแสงและ Refractometer แบบมือถือเป็นรูปแบบดั้งเดิมที่มีด้ามจับ เครื่องวัดการหักเหของแสงกระบวนการในบรรทัด:

อันตรายในควันบุหรี่มีอะไร?

ในควันบุหรี่มีอะไร? สารนิโคติน (Nicotine) เป็นสารพิษสำคัญในควันบุหรี่ที่มีฤทธิ์ทำให้เสพติด ส่งผลให้ผู้สูบมีความรู้สึกอยากจะสูบบุหรี่อีก จึงเกิดการติดบุหรี่ขึ้น หากได้รับสารนิโคตินในปริมาณมากเกินไป อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ได้ นอกจากสารนิโคตินแล้ว ในควันบุหรี่ยังมีสารพิษและสารก่อมะเร็งอีกมากมายหลายชนิด

ไฮเปอร์ลูป hyperloop ระบบขนส่งแบบใหม่

ไฮเปอร์ลูป คือระบบการขนส่งแบบใหม่ ที่เกิดจากการคิดค้นเพื่อหาแนวทางในการขนส่งให้ มีความเร็วขึ้น และต้นทุนถูกลง มีความสะดวกสะบาย ปลอดภัย และปราศจากมลพิษ ไฮเปอร์ลูปเป็นเทคโนโลยีที่เปิดกว้างใครๆก็สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ เหมือนกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ซึ่งมันฟรี หลักการคือขนส่งผ่านท่อความดันโดยมีห้องโดยสารที่เป็นแบบแคปซูลวิ่งในท่อด้วยความเร็วสูง

เทคโนโลยีแห่งอนาคตสำหรับองค์กร

1.  Machine Learning Machine Learning คือหลายสิ่งหลายอย่างอาจยังคลุมเครือแต่ Machine Learning แสดงให้เราเห็นแล้วว่ามีแอปพลิเคชันจำนวนมากสามารถนำสิ่งนี้ไปใช้ได้และยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการนำไปใช้งานเท่านั้น รวมถึงยังมีช่องว่างอีกมากที่สามารถพัฒนาอัลกอริทึมในงานนี้ได้ แม้ว่างานบางอย่าง เช่น Chatbot จะสามารถนำไปใช้จริงได้แล้ว แต่กรณียากๆ 

วิวัฒนาการของระบบการสื่อสารไร้สายในปัจจุบัน

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้โลกทุกวันนี้กลายเป็นโลกไร้พรมแดน ซึ่งทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายกว่าเดิม โดยสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารนั้นกลายเป็นเรื่องง่ายนั่นก็คือ

ข้อควรระวัง สิ่งสกปรกใกล้ตัวที่มองไม่เห็น

สาเหตุของการป่วยแบบไม่รู้ตัวที่ประโคมเข้ามาจนตั้งตัวไม่ติดสิ่งสกปรกที่มองเห็นเราก็หลีกเลี่ยงได้  แต่เราสามารถควบคุมและจัดการกับสิ่งสกปรกเหล่านั้นได้ ง่ายๆ 

สาเหตุทำไมน้ำทะเลถึงเค็ม เกิดจากอะไร

เหตุผลที่นำทะเล “เค็ม” เพราะน้ำฝนได้ชะล้างสารละลายจำพวกเกลือและแร่ธาตุต่าง ๆ ไหลไปตามแม่น้ำลำธาร แล้วไหลไปสะสมไว้ในทะเล เมื่อน้ำทะเลระเหย