ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

จำนวนจริง ( REAL NUMBER )

จำนวนจริง              คือจำนวนที่สามารถจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งกับจุดบนเส้นตรงที่มีความยาวไม่สิ้นสุดเส้นจำนวน ได้ คำว่า จำนวนจริง นั้นบัญญัติขึ้นเพื่อแยกเซตนี้ออกจากจำนวนจินตภาพ จำนวนจริงเป็นศูนย์กลางการศึกษาในสาขาคณิตวิเคราะห์จำนวนจริง (real analysis)

การวางแผนการศึกษาบุตร

การวางแผนการศึกษาบุตรแบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ช่วงแรก – คือช่วงก่อนบุตรเข้าเรียนปริญญาตรี ช่วงนี้เราวางแผนทำอะไรไม่ได้มาก เป็นเพราะว่า ระยะเวลาในการเก็บเงินค่อนข้างสั้น การนำไปลงทุนใดๆ ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง เพราะฉะนั้น เราจะวางแผนเก็บเงินปีต่อปี แต่ถ้าหาได้มากกว่านั้น ก็พิจารณาเป็นเงินออมระยะกลาง (ลองกลับไปดูในเรื่องของ เงินออม 3 ระยะ นะครับ) นำไปซื้อหุ้นกู้ หรือพันธบัตร เผื่อไว้อีก 4-5 ปีข้างหน้าได้

คู่มือการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการวางแผนการเรียนในโรงเรียนมีลำดับขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ขั้นวางแผนการเรียน  สร้างเป้าหมายหรืออาชีพที่นักเรียนต้องการจะเป็นในอนาคต 2. ลงมือปฏิบัติ  นักเรียนลงมือศึกษาด้วยตนเองตามตารางเวลาที่กำหนด ต้องอ่านและศึกษาด้วยตนเองในแต่ละวิชา 3. ตรวจสอบความรู้ตนเองอย่างสม่ำเสมอ การวัดความรู้ในชั้นเรียน เป็นการเรียนที่ตอบสนองแนวทางของโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ดูที่ผลการทดสอบ หรือเกรดของนักเรียน 4. การปรับปรุงแก้ไขแผนการเรียน วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของตนเอง วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรา หรืออยู่รอบๆตัวเรา ที่มา: http://122.155.17.189/~drpong/index.php/2012-12-04-03-11-58/2012-12-04-03-20-17/89-2

ทำไมต้อง Cashless Society สังคมไร้เงินสด

ทำไมต้อง Cashless Society สังคมไร้เงิน(สด) นี่คือเทรนด์ของโลกยุคนี้ และเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นภายใต้นโยบาย National E-Payment หลายคนอาจจะเห็นเป็นเรื่องไกลตัว ทำอะไรกัน ไม่เห็นเข้าใจ จับแบงค์ จ่ายเหรียญอุ่นใจกว่าเยอะ.. เฟื่องเพิ่งกลับจากจีนมา ซึ่งว่าที่มหาอำนาจใหม่อย่างจีน เขาได้ผลักดันเรื่องนี้สำเร็จแล้ว ร้านค้าทุกระดับตั้งแต่ห้างสรรพสินค้า ไปจนคุณป้าขายข้าวแกงข้างทาง ล้วนเข้าใจ และรองรับการจ่ายเงินด้วยมือถือทั้งสิ้น! 

ธนาคารจะทำเงินมหาศาลจากข้อมูล Mobile Banking ได้อย่างไร

ธนาคารต้องทำก็เพราะกลัวคู่แข่งอย่าง Rabbit Line Pay, True Money Wallet ที่มี Alipay หนุนหลัง, และรายล่าสุดคือ GrabPay ซึ่งทุกรายล้วนแต่มีทุนมหาศาลและมีความเชี่ยวชาญด้าน digital เป็นอย่างมาก

10 อาชีพรายได้ดี ได้เงินเดือนสูงสุดในไทย

 10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุดในแต่ละระดับ ทั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหาร มีดังนี้

9 ทักษะการคิด (9 Thinking Skills)

9 ทักษะการคิด (9 Thinking Skills)เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลแก้ปัญหาตัดสินใจและสร้างแนวคิดใหม่ ๆ เรามักจะใช้ทักษะการคิดเมื่อพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์  การจัดระเบียบข้อมูล  การเชื่อมต่อคำถาม  การคิดวางแผนหรือตัดสินใจว่าจะทำอะไร