ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

เตรียมตัวสอบอย่างไรในยุคโควิด กับ Tuemaster Talk Ep1

เก็บตกย้อนหลัง รายการ พี่อุ๋ยคุยกับน้องๆ มาพร้อมกับชื่อรายการใหม่ Tuemaster Talk พูดคุยกันสบายๆสไตล์พี่อุ๋ย แวะมาพูดคุย ทักทายกันได้เลยครับ น้องๆ มีคำถาม

ความรู้รอบด้านสำหรับเด็กยุคใหม่ แบบหลายทักษะให้รอบด้าน

ความรู้รอบด้านสำหรับเด็กยุคใหม่ แบบหลายทักษะให้รอบด้าน และผสมผสานทั้งทักษะ Hard skills และ Soft Skills ปัจจุบันเราจะเห็นว่าในโลกของการทำงาน Soft Skills (ความสามารถด้านสังคม) นั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า Hard Skills (ความสามารถด้านอาชีพ) ดังคำกล่าวที่บอกว่า “Hard Skill

อาชีพทำงานได้ที่บ้าน Work for home ในยุดโควิด -19

เพื่อหลีกเลี่ยงไวรัส COVID โควิด-19 ทำให้เราต้องอยู่ห่างกันสักพัก ถ้าจะทำงานอะไรก็คงต้อง Work for home กันอย่างเดียว วันนี้มีไอเดีย อาชีพ ที่เราสามารถ ทำงานที่บ้าน ได้อย่างชิลๆ  ดังนี้

แอพแปลภาษา ตัวช่วยแปล(translate)ที่ดีที่สุดสำหรับ มือถือ Android และ iOS

app แปลภาษา ให้ได้เลือกใช้งานกันทั้งแบบดิกชันนารี แบบแปลทั้งข้อความ หรือแม้กระทั้งแบบใช้กล้องมือถือสแกนก็แปลให้เลย เหมาะสำหรับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศ จะได้มั่นใจในการเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น หรือ นิสิต นักศึกษา ก็สามารถใช้ในการเรียนภาษาให้ห้องเรียนได้เช่นกัน

มารู้จักงานประติมากรรม (Sculpture) และ ประติมากรรมระดับโลก

ประติมากรรม ประติมากรรม (Sculpture) หมายถึง ผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการสร้างรูปทรง 3 มิติ มีปริมาตร มีน้ำหนักและกินเนื้อที่ในอากาศ โดยการใช้วัสดุชนิดต่าง ๆ วัสดุที่ใช้สร้างสรรค์งานประติมากรรม จะเป็นตัวกำหนดวิธีการสร้างผลงาน ความงามของงานประติมากรรม เกิดจากการแสงและเงาที่เกิดขึ้นในผลงานการสร้างงานประติมากรรมทำได้ 4 วิธี คือ

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)-ทำให้เรามีสุขทั้งการและใจ

นักจิตวิทยาสมัยใหม่ได้แบ่งแนวคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับสุขภาวะออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แนวคิดสุขภาวะแบบ เฮโดนิกส์ (hedonic well-being) หรือแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) และ แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะแบบยูไดโนมิกส์ (eudainomic well-being) หรือแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะที่ให้ความสำคัญกับความหมายและเป้าหมายในการดำรงชีวิต (meaning and purpose) (Deci & Ryan, 2008)

ทำความรู้จัก Direct Speech และ Indirect Speech- พื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Direct and indirect Speech Direct Speech คือ การเอาคำพูดของผู้อื่นที่ตัวเองได้ยินมาเล่าให้คู่สนทนาฟัง โดยมิได้เปลี่ยนแปลงคำพูดนั้นแม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งเลย เช่น Chamras said “it is my pen” จำรัสพูดว่า “มันเป็นปากกาของฉัน”

Sentence and clause – พื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Sentence and clause Sentence คือ ข้อความที่พูดออกมาแล้วได้ความหมายสมบูรณ์ ฟังรู้เรื่องซึ่งส่วนมากจะมีประธาน (Subject) และกริยา(Verb)มาด้วยกันเสมอ เช่น The bird flied. นกบิน หรืออาจจะเป็นคำคำเดียวก็ได้ ถ้าฟังกันรู้เรื่องโดยเฉพาะประโยคคำสั่งที่มักจะเป็นคำกริยาคำเดียว เช่น Shoot. ยิงได้, Go. ไปซิ, Come here. มานี่, Look out. ระวัง เป็นต้น

Tense รูปแบบ(หรือโครงสร้าง)ของกริยา- พื้นฐานภาษาอังกฤษ

Tense คือรูปแบบ(หรือโครงสร้าง)ของกริยา ที่แสดงให้เราทราบว่าการกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งเรื่อง tense นี้เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเราใช้ tense ไม่ถูก เราก็