ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

(Data Science) กับ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)?

วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science)  เป็นศาสตร์แขนงที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดข้อมูล, การเตรียมและการวิเคราะห์ข้อมูล และนำสิ่งเหล่านั้นมาศึกษาและค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อข้อมูลและผลลัพท์ที่ได้ไปทำนายอนาคตของสิ่งนั้น ๆ

AI กับมนุษย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์

AI กับเทคโนโลยีทางการแพทย์ AI กับการแพทย์และอุตสาหกรรมยานั้นมีมากขึ้นแบบก้าวกระโดด เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาพแบบครบวงจร หรือ Health Technology (Health Tech) นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งด้านการตรวจสุขภาพ การวิเคราะห์ วินิจฉัยการค้นคว้าวิจัยทางด้านยาและการแพทย์ แนวทางการนำเทคโนโลยี AI, Machine Learning

คุณสมบัติของเหล็ก

เหล็กคือ ทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาผ่านกรรมวิธีแปรรูปเพื่อการใช้งาน และถือได้ว่าเป็นวัสดุที่ใช้ได้ทั้งงานก่อสร้าง งานที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับวัตถุและสิ่งของต่างๆ มาอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างที่กล่าวมาขั้นต้นนั้น การนำแร่ธาตุจากธรรมชาติมาแปรรูปเพื่อใช้งาน

การทำงานของแสงเลเซอร์

ปัจจุบันเราต้องรู้จัก และเคยได้ยินแสงชนิดหนึ่งที่ถูกใช้งานในหลากหลายด้าน เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากอดีต จนถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งเราเรียกกันว่า “แสงเลเซอร์“ แน่นอนว่าบทบาทของแสงชนิดนี้ถูกนำมาใช้ในแง่มุมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาเลเซอร์มาใช้เป็นส่วนประกอบของฉากในภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับโลกอนาคตในฐานะของอาวุธยุคไฮเทค หรือการใช้เป็นวัตถุทำลายล้างสิ่งต่างๆ ที่มีพลังอย่างมหาศาลตามมุมมองของนักสร้างหนัง ไปจนถึงบทบาทที่ใช้ในการเยียวยาผ่าตัด

รถยนต์คันแรกของไทย

เมอร์เซเดส รุ่น 28 HP ใช้เครื่องยนต์ 4 สูบ พละกำลังสูงสุด 35 แรงม้า ระบุหมายเลขตัวถังคือ 2394 และหมายเลขเครื่องยนต์ 4290 Mercedes 28 HP รถยนต์พระที่นั่งคันแรก รถยนต์พระที่นั่งคันแรกของไทย เป็นรถยนต์ยี่ห้อ เมอร์เซเดส รุ่น 28 HP ใช้เครื่องยนต์ 4 สูบ พละกำลังสูงสุด 35 แรงม้า ระบุหมายเลขตัวถังคือ 2394 และหมายเลขเครื่องยนต์ 4290 นับว่าเป็นรถยนต์คันที่ทำให้ความนิยมการใช้งานรถยนต์ในประเทศไทย เกิดความแพร่หลาย

จุดกำเนิด นาฬิกาG-SHOCK

บางครั้งจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างอาจจะเริ่มต้นขึ้นได้ด้วยความประหลาดใจ เช่นดังตัวอย่างของ บริษัทนาฬิกา Casio เป็นต้น ถ้าให้คุณเดาว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของ Casio คืออะไร คุณอาจจะคิดว่าเป็น