ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

Yahoo! Japan ควบรวมกับ LINE Corporation ในปี 2563

ปี 2563 คาดว่าการแข่งขันใน ตลาดดิจิทัล จะทวีความรุนแรงยิ่งกว่าปี 2562 แบรนด์ยักษ์ใหญ่มากมายทั่วโลกมีการขยับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ปี 2563

วันหยุดสงกรานต์ เมษายน 2564 ปีนี้ และ ประวัตินางสงกรานต์

วันหยุดสงกรานต์ เดือนเมษายน 2564 ปีนี้ รัฐบาลใจดี แถมวันหยุดเป็นการพิเศษให้ โดยจากการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อ 29 ธ.ค.63 ให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษรวม 4 วัน หนึ่งในนั้น คือ วันที่ 12 เม.ย.64 ให้เป็นวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยา ม.ปลาย

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 1.ความหมายของเซลล์   เซลล์  หมายถึง  หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตซึ่งยังคงสมบัติของการมีชีวิต กล่าวคือ มีกิจกรรมระดับเซลล์อยู่ ( metabolism)

พลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear power)

พลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear power) พลังงานนิวเคลียร์       พลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ได้แก่ ปฏิกิริยาฟิวชัน  เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ พลังงานนิวเคลียร์ที่มนุษย์สามารถผลิตขึ้นมา

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ( Nuclear reaction)

ประเภทของปฏิกิริยานิวเคลียร์ การเกิดปฏิกิริยาของธาตุกัมมันตรังสี เรียกว่า ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ในเรื่อง รังสีคอสมิก (cosmic ray)

กัมมันตภาพรังสี การค้นพบ          ในปี พ.ศ. 2439 อองตวน อองรี แบ็กเคอแรล นักเคมีชาวฝรั่งเศส เป็นคนแรกที่ค้นพบว่าธาตุบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุที่มีมวลอะตอมมาก

ค่าของเงินตามเวลา (Time Value of money)

มูลค่าของเงิน ค่าของเงินตามเวลา (Time Value of money)                 การลงทุนในโครงการต่าง ๆ เงินทุนและผลตอบแทนจะเกิดขึ้นต่างเวลากัน ซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้แล้วจะนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ เงินจ่ายลงทุนและผลตอบแทนที่ต่างเวลากันจะนำมาเปรียบเทียบกันได้ต้องทำให้ค่าอยู่ ณ เวลาเดียวกัน การที่จะทำให้อยู่ ณ เวลาเดียวกัน คือ ต้องคำนวณหามูลค่าอนาคต (Future Value) หรือมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) แล้วแต่สภาวการณ์

คลื่นนิ่ง(standing wave)

คลื่นนิ่ง คลื่นนิ่ง (standing wave)  คือการแทรกสอดของคลื่นต่อเนื่อง 2 ขบวนที่มีลักษณะเหมือนกัน เคลื่อนที่เข้าหากันในตัวกลางเดียวกัน  ทำให้เราเห็นตำแหน่งบัพและปฏิบัพที่เกิดขึ้นมีตำแหน่งที่อยู่คงที่แน่นอน ไม่มีการย้ายตำแหน่ง จะเห็นว่าบางตำแหน่งไม่มีการสั่นเลย เราเรียกจุดนี้ว่าจุดบัพ (Node) และมีบางตำแหน่งที่สั่นได้มากที่สุดเราเรียกจุดนี้ว่าปฏิบัพ (Antinode)