ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

บาร์โมเดล (Bar Model)

บาร์โมเดล (Bar Model) คืออะไร           บาร์โมเดล (Bar Model) เป็นวิธีการการทำโจทย์ปัญหาโดยอาศัยการวาดรูปบาร์โมเดล ซึ่งเป็นการใช้รูปภาพแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลจากการแปลงจากโจทย์ปัญหานั่นเอง ลักษณะสำคัญของบาร์โมเดล คือการวาด โดยวิเคราะห์หรือตีความจากโจทย์ปัญหา นำมาเชื่อมโยงกับความคิดและหลักการทางคณิตศาสตร์

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (Introductory to Graph)เรื่องดีกรีของจุดยอด

พิจารณากราฟต่อไปนี้      จะเห็นว่าเส้นเชื่อมที่เกิดกับจุดยอด a ได้แก่เส้นเชื่อม ab และ ac ดังนั้น จำนวนครั้งทั้งหมดที่เส้นเชื่อมเกิดกับจุดยอด a คือ 2 สำหรับจุดยอด b มีเส้น

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของ ของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของ ของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส 1.น้ำแข็งแห้ง (dry ice) น้ำแข็งแห้ง เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะของแข็ง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคาร์บอนไดออกไซด์แข็ง หรือ solid  carbon dioxide เตรียมได้จากการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาผ่านกระบวนการอัดและทำให้เย็นลงภายใต้ความดันสูง

เรียนเคมีเรื่อง ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ (Solid Liquid Gas)

ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ      สมบัติของของแข็ง               1. ปริมาตรคงที่ไม่ขึ้นอยู่กับขนาดภาชนะที่บรรจุ               2. มีรูปร่างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามรูปร่างของภาชนะ               3. มีอนุภาคอยู่ชิดติดกันอย่างมีระเบียบ               4. สามารถระเหิดได้

เรียนเคมีเรื่อง พันธะโลหะ (Metallic bonding)

 พันธะโลหะสมบัติ  พันธะโลหะ (Metallic bonding) เป็นพันธะภายในโลหะซึ่งเกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนย้าย อิเล็กตรอน อิสระระหว่าง

เรียนเคมีเรื่องพันธะไอออนิก( Ionic bond)

พันธะไอออนิก พันธะไอออนิก ( Ionic bond )          พันธะไอออนิก ( Ionic bond ) หมายถึง พันธะระหว่างอะตอมที่อยู่ในสภาพอิออนที่มีประจุตรงกันข้ามกัน ซึ่งเกิด จากการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอน 11 ตัว หรือมากกว่า จากอิเล็กตรอนวงนอกสุดของอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่ง เพื่อ

เรียบเคมีเรื่อง พันธะโคเวเลนต์ (Covalent bond)

 พันธะโคเวเลนต์ (Covalent bond) พันธะโควาเลนต์            พันธะโควาเลนต์ (Covalent bond) หมายถึง พันธะในสารประกอบที่เกิดขึ้นระหว่างอะตอม 2 อะตอมที่มีค่าอิเล็ก โตรเนกาติวิตีใกล้เคียงกันหรือเท่ากัน แต่ละอะตอมต่างมีความสามารถที่จะดึงอิเล็กตรอนไว้กับตัว อิเล็กตรอนคู่ร่วม

การออกแบบและเทคโนโลยี

การออกแบบและเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือสนองความหรือสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีอยู่ตลอดเวลา ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่อให้ได้สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการนั้น

เศรษฐกิจโลกปี 2021 ช่วงโควิด-19

 IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกกลับมาขยายตัวในปี 2021 ที่ 5.2% หลังจากที่หดตัว 4.4% ในปี 2020 ด้านการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศได้รับอานิสงส์จากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและกำไรของบริษัทจดทะเบียน ท่ามกลางสภาพคล่องในระบบที่สูง และดอกเบี้ยทั่วโลกที่อยู่ในระดับต่ำ โดยส่งผลบวกต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น ตลาดหุ้น ด้านตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ มีแนวโน้มที่จะเห็น Credit spread ปรับตัวแคบลงได้ต่อเนื่อง ตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน