ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ประเภทของคอมเครื่องคอมพิวเตอร์

โดยพิจารณาจาก ความสามารถในการเก็บข้อมูล และ ความเร็วในการประมวลผล เป็นหลัก ดังนี้ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer)หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงที่สุด โดยทั่วไปสร้างขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่องานด้านวิทยาศาสตร์ที่ต้องการการประมวลผลซับซ้อน และต้องการ

ประวัติของนักวิทยาศาสตร์ผู้เปลียนโลก

01.อัลเบิร์ต ไอสไตน์ (Albert Einstein)   อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ.1879 ในประเทศเยอรมนี และความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ของเขานั้น มีจุดกำเนิดมากจากเข็มทิศธรรมดาๆอันหนึ่งที่เขาได้เห็นเมื่ออายุห้าปี สิ่งนี้ทำให้เขาเกิดความสงสัยว่าอะไรเป็นสิ่งควบคุมการเคลื่อนไหวของเข็ม จนเมื่อเขาอายุ สิบปี ไอน์สไตน์ได้มีโอกาสอ่านหนังสือดีๆมากมายเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์และปรัชญา ซึ่งส่งเสริมพรสวรรค์ของเขามากขึ้นไปอีก

การหายใจระดับเซลล์

อะตอม (Atom) คือหน่วยพื้นฐานของธาตุ ไม่สามารถแบ่งแยกด้วยวิธีการใดๆ ธาตุทุกชนิดประกอบด้วยอะตอมจำนวนมาก ซึ่งอะตอมเหล่านี้ประกอบด้วย อนุภาคโปรตอน (Proton) นิวตรอน (Neutron) และอิเล็กตรอน (Electron)

กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาCOVID-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างรวมไปถึงเด็กๆ ที่อยู่ในครอบครัวยากจนที่สุดมากกว่าเจ็ดแสนคน จากยามปกติที่ได้ไปทานอาหารที่โรงเรียนแบ่งเบาค่าใช้จ่ายพ่อแม่ แต่ในตอนนี้ เด็กๆ ต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนอาหารจากการเลื่อนเปิดเทอม พร้อมผู้ปกครองที่เผชิญความยากลำบากทางการเงินเช่นกัน

Google Search ช่วยคนไทยค้นหาสถานการณ์โควิด-19 แต่ละวันได้

ขณะนี้ที่ผู้คนทั่วโลกต่างเฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยชะลออัตราการแพร่ระบาดของไวรัสและเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั้น

Bill Gates: โลกหลังโควิด-19 ไม่มีอะไรเหมือนเดิม

Bill Gates ผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านรายการ This Is Working ของ LinkedIn ว่า คงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าโลกจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ แต่รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันบางอย่างอาจเปลี่ยนไปตลอดกาล

วิถีชีวิตแบบใหม่หลังโควิด19 สำหรับการเรียนในโรงเรียน

 วิถีชีวิตแบบใหม่หลังโควิด-19  New Normal หรือความปกติใหม่ที่เราต้องเจอสำหรับการเรียนก็เช่นกัน

ความหมายของฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

วิธีการดูฉลากเบอร์ 5 ของจริง (มิใช่เครื่องปรับอากาศที่มีเลข 5 มาติดไว้เท่านั้น เพื่อหลอกลวงให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานได้) โดยมีวิธีสังเกตดูฉลากแอร์เบอร์ 5 ของจริง ตามภาพตัวอย่างด้านบนนี้ สังเกตที่แถบโค้งครึ่งวงกลม จะต้องแสดง