ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประโยชน์ของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับดอกเบี้ยกันก่อน โดยอาจะแบ่งตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงของมัน ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

โครงสร้างโลก ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม

โครงสร้างโลก นักวิทยาศาสตร์แบ่งโครงสร้างโลก โดยใช้ส่วนประกอบทางกายภาพและทางเคมีของหิน รวมทั้งสารต่าง ๆ ที่อยู่ภายในโลกออกได้เป็น 3 ชั้น ได้แก่

ฟิสิกส์ของแรง ปริมาณสเกลาร์ และปริมาณเวกเตอร์

ปริมาณกายภาพแบ่งออกได้ 2 ประเภท 1. ปริมาณสเกล่าร์ คือปริมาณที่บอกแต่ขนาดอย่างเดียวก็ได้ความหมายสมบูรณ์ ไม่ต้องบอกทิศทาง เช่น ระยะทาง มวล เวลา ปริมาตร ความหนาแน่น งาน พลังงาน ฯลฯ

เรียนฟิสิกส์ โมเมนต์ของแรง (moment of force)

มเมนต์ของแรง 1. ความหมายของโมเมนต์    โมเมนต์ของแรง(Moment of Force)หรือโมเมนต์(Moment) หมายถึง ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุหมุนไปรอบจุดหมุน ดังนั้น ค่าโมเมนต์ของแรง ก็คือ ผลคูณของแรงนั้นกับระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน (มีหน่วยเป็น นิวตัน-เมตร แต่หน่วย กิโลกรัม-เมตร และ กรัม-เซนติเมตร ก็ใช้ได้ในการคำนวน)  

ชีววิทยา ม.5 การโคลนยีน

การโคลนยีน การตัดและเชื่อมต่อสายดีเอ็นเอเป็น DNA สายผสมนั้นไม่เพียงพอที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ แต่ยังต้องมีวิธีการที่จะสามารถดำรง DNA สายผสมให้คงอยู่ และเพิ่มจำนวนเพื่อใช้ในการศึกษาว่า สาย DNA เหล่านั้นควบคุมการสร้างโปรตีนชนิดใดและศึกษาว่า DNA มียีนอะไรบ้าง สิ่งที่จำเป็นคือจะต้องเพิ่มจำนวน DNA ในบริเวณดังกล่าวให้มากพอที่จะศึกษาได้ การเพิ่มจำนวนของ DNA ที่เหมือน ๆ กันนั้นเรียกว่า การโคลนดีเอ็นเอ (DNA cloning) และหาก DNA บริเวณดังกล่าวเป็นยีน ก็อาจเรียกว่า การโคลนยีน (gene cloning)

ชีววิทยาเรื่องเนื้อเยื่อพืช(Plant tissue)

เนื้อเยื่อพืช(Plant tissue)  พืช (plant) คือสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่ประกอบขึ้นมาจากเซลล์ยูคาริโอต มีผนังเซลล์เป็นสารประกอบพวกเซลลูโลส มีคลอโรฟิลล์ที่เป็นสารสีเขียว สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้มีช่วงชีวิตที่เป็นระยะเอ็มบริโอ ตลอดจนมี   วงชีวิตแบบสลับ (Alternation )

มารู้จักวัตถุดิบ ที่มีมูลค่าแพงที่สุดในโลก

 ทองคำ ราคา $38.81 (1,240 บาท) ต่อกรัม ทองคำถูกใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณในรูปแบบของเครื่องประดับ และตัวกลางในการแลกเปลี่ยน ในปัจจุบันยังใช้อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ และยังเป็นสสารช่วยต้านทานการกัดกร่อน มันมีอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารและความงามเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้ครอบครอง

มารู้จักสัดส่วนการใช้คะแนน GAT PAT ของคณะต่างๆ ก่อนที่จะสอบ ปี 64 นี้

 สัดส่วนการใช้คะแนน GAT PAT ของคณะต่างๆ ก่อนอื่นขอแนะนำเบื้องต้นว่า GAT , PAT คือ อะไร GAT คือ การวัดความถนัดทั่วไป แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พาร์ทภาษาไทย หรือที่เรียกว่าพาร์ทเชื่อมโยง วัดเรื่องความสามารถในการอ่านและการวิเคราะห์ อีกส่วนคือพาร์ทภาษาอังกฤษ วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ คะเเนนพาร์ทละ 150 คะแนน รวมสองพาร์ท300 คะแนน