ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ประวัติของอีเมล์ (email) และจุดเริ่มต้น ความเป็นมาของอีเมล์ (Email) ในประเทศไทย

อีเมล์เริ่มใช้กันในปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) โดยใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ปัจจุบันได้มีการเถียงกันระหว่างเครื่อง SDC’s Q32 และ MIT’s CTSS ว่าใครเป็นผู้ใช้ระบบอีเมล์เป็นเครื่องแรก

อาหารคลีน (Clean Food) คืออะไร

การกินคลีน หรือ อาหารคลีน คืออะไร การกินอาหารคลีน (Clean Food) คือ การกินอาหารที่ลดกระบวนการมากมายในการผลิตให้น้อยที่สุด ลดเครื่องปรุง เปรี้ยว เค็ม หวาน อาหารหมักดอง โดยเลือกแต่สารอาหารที่ร่างกายต้องการ คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน

รถไฟแม็กเลฟ (MAGLEV)

แม่เหล็กไฟฟ้า เป็นแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับแม่เหล็กถาวร แต่เหล็กที่นำมาใช้เป็นเพียงเหล็กอ่อนธรรมดา เมื่อมีการป้อนกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปในขดลวดที่พันอยู่รอบแท่งเหล็กอ่อนนั้น แท่งเหล็กอ่อนก็จะมีสภาพเป็นแม่เหล็กไปทันที แต่เมื่อหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปอำนาจแม่เหล็กก็จะหมดไปด้วย

เลือกทานอาหารสมอง

การเลือกสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมองเป็นอีกวิธีง่ายๆ ที่ช่วยป้องกันโรคสมองและระบบประสาท และทำให้สมองทำงานได้ดี แล้วเราควรเลือกทานอะไรดี? .

พี่อุ๋ย ฝากให้ น้องๆ ม.5 หรือน้องๆที่จะเตรียมตัวสอบ #PAT1 ปี 2564

พี่อุ๋ย ฝากให้ น้องๆ ม.5 หรือน้องๆที่จะเตรียมตัวสอบ #PAT1 #TCAS ปีหน้า #dek64 หลังจากที่พี่อุ๋ยเพิ่งสอบ PAT1 พร้อมกับ #Dek63 เสร็จ ก็มีสิ่งที่อยากฝากบอกน้องๆ ม.5 ที่กำลังจะขึ้น ม.6 ให้ได้รู้กันก่อน ไปฟังกันเลยครับ

ฝัน(Dream)เรื่องลึกลับของสมอง

ความฝันเป็นเรื่องราวลึกลับที่เกิดขึ้นในสมองของมนุษย์ขณะนอนหลับ เพราะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ผู้คน หรือเหตุการณ์ในความฝัน ผู้ที่ฝันอาจไม่เคยพบหรือประสบกับสิ่งเหล่านั้นมาก่อนในชีวิตจริง และในบางครั้งความฝันที่เกิดขึ้นอาจดูแปลกตาและไกลจากความจริงอย่างสิ้นเชิง

การรักษาดุลยภาพ : ระบบย่อยอาหารของคน Human digestive system

คนเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์ จึงทำให้มีกระบวนการย่อยอาหารที่ต่างจากพวกสัตว์กินพืช ซึ่งระบบย่อยอาหารประกอบด้วย ส่วนที่เป็นท่อทางเดินอาหารที่แบ่งเป็นตอนๆ เป็นอวัยวะต่างๆโดยมีกล้ามเนื้อเรียบรอบหลอดอาหาร โดยกล้ามเนื้อเรียบ เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่นอกอำนาจจิตใจ จึงไม่สามารถควบคุมได้ กล้ามเนื้อเรียบส่วนนี้ทำหน้าที่บีบตัวเป็นจังหวะเรียกว่า peristalsis เพื่อให้อาหารเดินทางเดียวกันไม่ไหลย้อนกลับขึ้นมา กล้ามเนื้อเรียบอาจเปลี่ยนเป็นหูรูด sphincters ระหว่างอวัยวะ เพื่อเป็นที่กันอาหารให้อยู่ในส่วนที่ต้องการและในระบบย่อยอาหารยังมีต่อมที่หลั่งน้ำย่อยและน้ำดี เช่น ต่อมน้ำลาย ตับอ่อน ตับและถุงน้ำดี

ไวรัสคอมพิวเตอร์ (computer virus)

ชุดคำสั่งบนระบบปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งถูกเขียนขึ้นมาเพื่อให้ทำงานในการใดการหนึ่ง อาจมีประโยชน์ หรือโทษก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่เป็นไปในทางโทษที่ทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ หรือทำงานได้โดยไม่สะดวก