ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

แรงเสียดทาน (Friction)-ฟิสิกส์ ม.ปลาย

แรงเสียดทาน แรงเสียดทาน (friction) เป็นแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุหนึ่งพยายามเคลื่อนที่ หรือกำลังเคลื่อนที่ไปบนผิวของอีกวัตถุ เนื่องจากมีแรงมากระทำ มีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

มารู้จักฮาวานาเมืองหลวงของสาธารณรัฐคิวบา (Republic of Cuba)

Havana ฮาวานา หรือลาอาบานา (La Habana) อยู่ตรงไหนของมุมโลก ฮาวานาเป็นเมืองหลวงของประเทศคิวบา(Cuba) หรือสาธารณรัฐคิวบา คิวบาเป็นประเทศเกาะขนาดใหญ่ทางแถบอเมริกากลาง ด้านบนติดกับสหรัฐอเมริกาทางรัฐฟลอริด้า ส่วนรอบข้างๆนั้นจะเป็นประเทศเม็กซิโก เฮติ หมู่เกาะเคย์แมน และหมู่เกาะบาฮามาส เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับคาบสมุทรใหญ่ คือ ทะเลแคริบเบียน มหาสมุทรแอทแลนติกเหนือ และอ่าวเม็กซิโก

มาทำความรู้จัก ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) คือ มีกี่ชนิดอะไรบ้าง

ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)         ถือว่ามีความสำคัญมาก ถ้าหากไม่มีฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากขาดสื่อหลักที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนคลังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีความจุที่ค่อนข้างสูง

ความรู้ของไวรัสกลายพันธุ์

 สายพันธุ์ของไวรัสโคโรนา 2019 มีการกลายพันธุ์  สายพันธุ์ด้วยกัน คือ สายพันธุ์ B.1.1.7 หรือ N501Y จากประเทศอังกฤษ สายพันธุ์ B.1.351 หรือ 501Y.2 จากประเทศแอฟริกาใต้ สายพันธุ์ P1 จากประเทศบราซิล โดยพบครั้งล่าสุดในผู้โดยสารที่เดินทางในสนามบินประเทศญี่ปุ่น

โมลและสูตรเคมี เคมี ม.ปลาย ม.4 เทอม 2

มวลอะตอม เนื่องจากอะตอมมีขนาดเล็กมาก มวลของอะตอมก็น้อยมากเช่นกัน การที่จะวัดมวลอะตอมจึงทำได้ยาก ดังนั้นจึงได้มีการนิยามมวลอะตอม (atomic mass) เป็นมวลอะตอมสัมพัทธ์ (relative atomic mass) เปรียบเทียบกับธาตุที่กำหนด โดยเริ่มแรกนั้น ดอลตัน (John Dalton) ได้กำหนดให้

สมดุลกล ( Mechanical Equilbrium )

1. สมดุลกล ( Mechanical Equilbrium ) สมดุลกล หรือ สมดุล (Equilibrium) คือ การที่มีแรงลัพธ์มากระทากับวัตถุแล้ววัตถุคงสภาพการเคลื่อนที่หรือพูดอีกอย่างว่าไม่มีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ กล่าวคือ ถ้าวัตถุอยู่นิ่งก็ยังคงสภาพนิ่งหรือ ถ้าเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงเดิม ซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อที่ 1

รู้จักแหลมเหนือ (north Cape)จุดชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนของนอร์เวย์

แหลมเหนือ (อังกฤษ: North Cape; นอร์เวย์: Nordkapp) เป็นแหลมที่อยู่ปลายเกาะมาเกโรยา ในภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ ตัวแหลมมีความสูง 307 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นหน้าผาที่สูงชันตั้งอยู่ ณ ละติจูด 71° 10′ 21” เหนือ และลองจิจูด 25° 47′ 40” ตะวันออก

ปัจจัยที่กำหนดลักษณะภูมิอากาศของโลกสภาพอากาศ (Weather) และภูมิอากาศ (Climate)

ปัจจัยที่กำหนดลักษณะภูมิอากาศของโลก บริเวณภูมิภาคและทวีปต่าง ๆ ของโลกมีลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือสาเหตุดังต่อไปนี้