ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

รถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)

ต้นกำเนิดรถไฟฟ้ารางเดี่ยว  เกิดจากความคิดของ วิศวกรชาวสวีเดน ประมาณ ค.ศ. 1952 ชื่อเอ็กเซล เกร็น (Axel L. Wenner Gren) ออกแบบครั้งแรกเป็นการ

หลักการทํางานรถไฟฟ้าความเร็วสูง

ปัจจุบัน รถไฟความเร็วสูงเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในทวีปยุโรป สำหรับประเทศในทวีปเอเซียที่มีรถไฟความเร็วสูงบริการประชาชนแล้ว คือ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และจีน 

หลักการใช้ Present Simple Tense ปัจจุบันธรรมดา

โครงสร้าง Present Simple Tense Subject Verb (s,es) I, You, We,They eat, go He, She, It eats, goes ♦ S + V1 (ประธานเอกพจน์ กริยาเติม s,es) ประธาน + กริยาช่องที่ 1 (ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ กริยาต้องเติม s หรือ es แล้วแต่กรณี) ♦ S + กริยาช่วย + V1 ประธาน + กริยาช่วย + กริยาช่องที่ 1 (ไม่ต้องเติม s ทุกกรณี) กริยาช่วยที่ใช้บ่อยคือ can, should, must Present Tense…

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basic English)

วิธีเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English) สำหรับหัวข้อที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรจะต้องทำความเข้าใจ ขอแนะนำว่ามีดังรายการด้านล่างต่อไปนี้ ซึ่งสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษา

เอเลี่ยน สปีชีส์ (alien species) ผู้รุกรานจากต่างแดน

เอเลียนสปีชีส์ มาจากภาษาอังกฤษที่ว่า Alien Species หรือในภาษาไทยเรียกว่า สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่มีการกำเนิดและเติบโต

ความหมายความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ       ความหลากหลายทางชีวภาพ มาจากภาษาอังกฤษคือคำว่า Biodiversity โดยรากศัพท์แล้วหมายความถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังพบกลุ่มคำในความหมายดังกล่าว  เช่น Biological diversity หรือ Diversity เป็นต้น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (biology & naturai resources)

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น หรืออาจจะกล่าวได้ว่า สิ่งแวดล้อมจะประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเอง

แนวทางการนำเทคโนโลยี AI มาพัฒนาวงการแพทย์ และยารักษาโรค

 AI ในแวดวงการแพทย์ การดำเนินการทางการแพทย์ต้องอาศัยกระบวนการต่าง ๆ อย่างมาก จึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุง