ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

AnTuTu ได้ประกาศ 10 อันดับ ชิปเซ็ตมือถือ ที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูงสุด

AnTuTu ได้ประกาศ 10 อันดับ ชิปเซตมือถือ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดออกมาแล้ว โดยได้ทำการวัดผลจากแอปฯ AnTuTu Benchmark เวอร์ชั่น 6.0 (เวอร์ชั่นล่าสุด) ลองมาชมผลสำรวจของการเปรียบเทียบระดับความแรงของชิปเซตในมือถือแต่ละตัวกันได้เลย ว่าจะมีความแตกต่างกันแค่ไหน และอยู่ในอันดับที่เท่าไรกันบ้าง

ความน่าสนใจในโปรแกรมต่างๆทางคณิตศาสตร์

การศึกษาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เน้นทางด้านการคำนวณอย่างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่ต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ อาจประสบกับปัญหาในการทำความเข้าใจซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะนามธรรม ทำให้เข้าใจยาก บทความนี้ผู้เขียนอยากนำเสนอตัวช่วยที่จะทำให้เราเรียนรู้และเข้าใจคณิตศาสตร์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผ่านการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์หรือเรียกอีกอย่างว่า โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ (Programming Package for Mathematics) ซึ่งเป็นตัวช่วยในการคำนวณหรือหาผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและเห็นเป็นรูปธรรมที่เข้าใจได้ง่าย จะมีโปรแกรมอะไรบ้างนั้นติดตามอ่านกันได้เลย

Arduino ผู้นำด้านฮาร์ดแวร์และระบบนิเวศซอฟต์แวร์แบบเปิดระดับโลก

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นั้น Arduino เหมาะสมไปใช้สอนในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป, ระดับอาชีวศึกษา และในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันสามารถจัดหาซื้ออุปกรณ์และตัวตรวจจับได้ง่าย ทั้งจากหน้าร้านและผ่านระบบออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ

แอปพลิเคชันแห่งการประเมินผลการเรียนรู้

เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้าง แบบทดสอบออนไลน์ (e-Testing) ผู้เรียนทำแบบทดสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อระบบ Internet ผู้เรียนทราบผลการสอบทันที และผู้สอน ได้รับรายงาน (Report) ผลการสอบและบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้กับ การทำข้อสอบก่อนเรียน หลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือจัดกิจกรรมการสอบแบบเกมเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนได้

ดาวเทียม นามพระราชทาน

วงการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและน่าสนใจเรื่องหนึ่ง ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องอวกาศเป็นอย่างยิ่ง เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งคือ พระองค์ทรงพระราชทานนามชื่อดาวเทียมสำคัญทั้ง 3 ดวง ในประเทศไทย มีชื่อว่า ดาวเทียมไทยคม ดาวเทียมไทพัฒ และดาวเทียมไทยโชต ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการการสื่อสารและการสำรวจทรัพยากรในประเทศไทย วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับดาวเทียม ทั้ง 3 ดวง แบบเบื้องต้นกันก่อน

ไขความลับการทำงานของสมองความทรงจำคืออะไร?

ความจำของมนุษย์เกิดขึ้นในหลายๆ ส่วนของสมองภายในคราวเดียว แต่ความจำบางประเภทกลับคงอยู่คู่กับเราตราบนานเท่านาน

หน้ากากแบบไหนป้องกันไวรัสโคโรนาได้ ?

คลายข้อสงสัยหน้ากากอนามัยแบบไหน ป้องกันไวรัสโคโรนาได้ ชาวเน็ต-หมอเรวัต ระบุหน้ากาก N95 ใช้ป้องกันได้แบบทูอินวันทั้งเชื้อโรคจากการไอจาม และฝุ่น PM2.5 นอกจากนี้ควรจะล้างมือด้วยน้ำสะอาด ทำความสะอาดด้วยเจล เพื่อป้องกันเชื้อโรค

โคโรน่าไวรัสที่จีนคืออะไร ติดต่อทางไหน อาการและวิธีป้องกัน

โคโรน่าไวรัสคืออะไร โคโรน่าไวรัส หรือ coronavirus (CoV) คือเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้อ รวมไปทั้งโรคปอดอักเสบรุนแรง พบได้ทั้งในสัตว์และในคน โดยโคโรน่า

กว่าจะแสดงผลให้เป็นเส้นตรง 1 เส้น บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เราใช้

ภาพที่ปรากฏบทหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เรามักจะเรียกกันว่าภาพกราฟิก รู้หรือไม่ว่า ในการสร้างภาพเหล่านี้ แท้จริงแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย Hardware และ Software ที่พัฒนามาจากสมการคณิตศาสตร์    ในการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์นั้น  มีองค์ประกอบหลายอย่าง  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์รับเข้า (input device)  ที่จะรับข้อมูลเข้า  และอุปกรณ์ส่งออก (output device)  สำหรับแสดงผล โดยแสดงผลผ่านอุปกรณ์แสดงผล ได้แก่ จอภาพ และเครื่องพิมพ์