ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

Elon Musk ยอมขายบ้านสุดหรูไปอยู่บ้าน หลังเล็กๆจากบริษัท Boxabl

อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ซีอีโอ Tesla และ SpaceX บุคคลที่มีชื่อติดโผมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกเปิดเผยว่าเขาขายบ้านและทรัพย์สินเกือบทั้งหมดของเขา และย้ายไปอยู่บ้านหลังเล็กๆ ในรัฐเท็กซัส ราคาประมาณ 50,000 เหรียญ

เรียนพิเศษ 9 วิชาสามัญบทสรุปการใช้วิชาสามัญ แต่ละคณะ

ข้อสอบกลางที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป แต่ตอนนี้ลดการสอบซ้ำซ้อน โดย วิชาสามัญ จะสอบแค่ 7 วิชาหลัก

เข้าใจในการอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัล

การที่มนุษย์ในยุคหลังมองเห็นเทคโนโลยีคือทุกสิ่งทุกแอย่าง โดยลืมไปว่าเทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือของมนุษย์นั้น น่าจะประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อม 4 ปัจจัยด้วยกันคือ ผลกำไรจากเทคโนโลยี : การที่มนุษย์สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นทำให้มนุษย์มองเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีซึ่งนอกจากความสะดวกสบายและความอยู่รอดแล้ว เทคโนโลยียังสร้างผลกำไรและลดต้นทุนให้กับมนุษย์อย่างมหาศาล นับตั้งแต่การผลิตสินค้า การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริการจนเข้าสู่ยุคของการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างสินค้าและบริการ มนุษย์จึงถูกประโยชน์จากผลกำไรเหล่านี้บดบังตาจนคิดว่าไปว่าปัญหาจากเทคโนโลยีคือปัจจัยที่ไม่สำคัญเมื่อเทียบกับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

หลักการเติม s, ing, ed ที่ท้ายคำกริยา-ภาษาอังกฤษ

การเติม s ที่ท้ายคำกริยา อยู่ในโครงสร้างของ tense ใด คำตอบคือ Present Simple Tense ครับ ลองไปดูหลักการเติมกันเลยครับ

6 กีฬาใหม่โอลิมปิกเกมส์ ในโตเกียว 2020 (Olympic Games Tokyo 2020)

กีฬาชนิดใหม่จะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท (6 ชนิด) ที่ถูกบรรจุเข้าแข่งขัน ซึ่งทั้งหมดเกิดมาจากแผนการปฏิรูปโอลิมปิกที่มีชื่อว่า Olympic Agenda 2020 ที่ให้เจ้าภาพสามารถเสนอกีฬาชนิดใหม่เข้าร่วมแข่งขันได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดแฟนกีฬารุ่นเยาว์ให้สนใจโอลิมปิกมากขึ้น และกีฬา 6 ชนิดใหม่ในโอลิมปิก 2020 คือ

แนวคิดหลักการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method)

จากการวิเคราะห์คำว่า “Science” ที่มีมาจากคำว่า Sientea ในภาษาลาติน แปลว่า ความรู้ (Knowledge) กล่าวได้ว่า วิทยาศาสตร์ คือ ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ นอกจากนี้ยังกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ที่มีระบบและจัดไว้อย่างมีระเบียบแบบแผนโดยทั่วไปกระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (The Process of Science) ประกอบด้วยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude)

ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี

ความสัมพันธ์เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์     วิทยาศาสตร์    คือ   วิชาที่ศึกษาถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทั้งในสภาพนิ่งหรือสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี       คือ   กระบวนการหรือวิธีการและเครื่องมือที่เกิดจากการประยุกต์ และผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์เหมาะสมกับเวลาและสถานที่

ตัวเลขอาร์ (R) อัตราแพร่เชื้อค่าการบอกสถานการณ์โควิด-19 ทางคณิตศาสตร์

ตัวเลขอาร์(R) คืออะไร อาร์มาจากคำว่า Reproduction ซึ่งหมายถึงการขยายเชื้อ ตัวเลขอาร์เป็นวิธีการวัด ความสามารถในการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ รวมถึงไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 อาร์ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อ 1 คน จะแพร่เชื้อต่อให้กับคนอื่น ๆ เฉลี่ยกี่คน

มารู้จักกับหอคอยไอเฟล(Eiffel) ฝรั่งเศส

หอไอเฟล (ฝรั่งเศส: Tour Eiffel, ตูร์แอแฟล) เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย