ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

ประโยชน์จาก Nano Technology

นักวิทยาศาสตร์กล่าวกันว่า Nano Technology ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนั้น อาจมีผลกระทบอย่างมากมายต่อประเทศกำลังพัฒนาได้

สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น (Linear Diophantine Equations)

1. สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น (Linear Diophantine Equations)           นิยาม สมการไดโอแฟนไทน์ (Diophantine equations) คือ สมการพหุนาม ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และมีผลเฉลยเป็นจำนวนเต็ม

แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สมดุลต่อการเคลื่อนที่

แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สมดุลต่อการเคลื่อนที่ รง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สมดุลต่อการเคลื่อนที่

ฟิสิกส์ ม.5 สมบัติเชิงกลของสาร เรื่อง มอดูลัสของสภาพยืดหยุ่น (Young’s modulus)

สมบัติเชิงกลของสาร เรื่อง มอดูลัสของสภาพยืดหยุ่น(Young’s modulus) สมบัติเชิงกลของสาร(ของแข็ง)

ฟิสิกส์ ม.5 สมบัติเชิงกลของสาร เรื่อง ความเค้น (Stress)

ความเค้น (stress) เป็นสมบัติทางรีโอโลยี (rheological properties) ของวัสดุ ที่แสดงออกเมื่อมีแรงภายนอกมากระทำ

สมบัติเชิงกลของของแข็ง

สมบัติเชิงกลของสารเชิงกลของของแข็ง 1 สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง สภาพยืดหยุ่น (elasticity) คือ สมบัติของวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงกระทำและสามารถคืนตัวกลับสู่สภาพเดิมเมื่อหยุดออกแรงกระทำ สภาพพลาสติก (plasticity) คือ สมบัติของวัตถุที่มีการเปลี่ยนรูปร่างไปอย่างถาวร โดยผิววัตถุไม่ฉีกขาดหรือแตกหัก!

ฟิสิกส์ ม.4 แรงเสียดทาน (friction force)

แรงเสียดทาน แรงเสียดทาน (friction) เป็นแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุหนึ่งพยายามเคลื่อนที่ หรือกำลังเคลื่อนที่ไปบนผิวของอีกวัตถุ เนื่องจากมีแรงมากระทำ มีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ 1. เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ 2. มีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่วัตถุเคลื่อนที่หรือตรงข้ามทิศทางของแรงที่พยายามทำให้วัตถุเคลื่อนที่ดังรูป

ฟิสิกส์ ม.4 แรง ลักษณะและประเภทของแรง แผนภาพวัตถุอิสระ(Vectors and Free-Body Diagrams)

-เวกเตอร์และแผนภาพวัตถุอิสระ (Vectors and Free-Body Diagrams) เราได้กล่าวไปแล้วว่าปริมาณเวกเตอร์ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทาง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราพูดถึงแรง