ความน่าสนใจในโปรแกรมต่างๆทางคณิตศาสตร์

การศึกษาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เน้นทางด้านการคำนวณอย่างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่ต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ อาจประสบกับปัญหาในการทำความเข้าใจซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะนามธรรม ทำให้เข้าใจยาก บทความนี้ผู้เขียนอยากนำเสนอตัวช่วยที่จะทำให้เราเรียนรู้และเข้าใจคณิตศาสตร์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผ่านการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์หรือเรียกอีกอย่างว่า โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ (Programming Package for Mathematics) ซึ่งเป็นตัวช่วยในการคำนวณหรือหาผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและเห็นเป็นรูปธรรมที่เข้าใจได้ง่าย จะมีโปรแกรมอะไรบ้างนั้นติดตามอ่านกันได้เลย

Arduino ผู้นำด้านฮาร์ดแวร์และระบบนิเวศซอฟต์แวร์แบบเปิดระดับโลก

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นั้น Arduino เหมาะสมไปใช้สอนในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป, ระดับอาชีวศึกษา และในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันสามารถจัดหาซื้ออุปกรณ์และตัวตรวจจับได้ง่าย ทั้งจากหน้าร้านและผ่านระบบออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ

แอปพลิเคชันแห่งการประเมินผลการเรียนรู้

เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้าง แบบทดสอบออนไลน์ (e-Testing) ผู้เรียนทำแบบทดสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อระบบ Internet ผู้เรียนทราบผลการสอบทันที และผู้สอน ได้รับรายงาน (Report) ผลการสอบและบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้กับ การทำข้อสอบก่อนเรียน หลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือจัดกิจกรรมการสอบแบบเกมเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนได้

ดาวเทียม นามพระราชทาน

วงการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและน่าสนใจเรื่องหนึ่ง ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องอวกาศเป็นอย่างยิ่ง เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งคือ พระองค์ทรงพระราชทานนามชื่อดาวเทียมสำคัญทั้ง 3 ดวง ในประเทศไทย มีชื่อว่า ดาวเทียมไทยคม ดาวเทียมไทพัฒ และดาวเทียมไทยโชต ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการการสื่อสารและการสำรวจทรัพยากรในประเทศไทย วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับดาวเทียม ทั้ง 3 ดวง แบบเบื้องต้นกันก่อน

โคโรน่าไวรัสที่จีนคืออะไร ติดต่อทางไหน อาการและวิธีป้องกัน

โคโรน่าไวรัสคืออะไร โคโรน่าไวรัส หรือ coronavirus (CoV) คือเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้อ รวมไปทั้งโรคปอดอักเสบรุนแรง พบได้ทั้งในสัตว์และในคน โดยโคโรน่า

ความป่วยจิตที่ทุกคนควรรู้ 5 โรคสำคัญทางจิตเวช

ปัจจุบันคนไทยที่ป่วยด้วยโรคจิตเวชมีไม่น้อย ขณะที่ผู้ป่วยบางรายรู้ตัวว่าตนเองป่วย บางรายก็ไม่รู้ตัว ที่สำคัญไปกว่านั้น ผู้ป่วยบางรายยังสับสนในอาการป่วยทางจิตเวชบางโรค และเข้าใจผิดคิดว่าตนเองป่วยเป็นโรคทางกา

อาชีพในฝันเด็กไทยปี 2563

อันดับ 1 คือ อาชีพ “หมอ” นำลิ่วมาอันดับหนึ่ง อาชีพในฝันของเด็กไทย ครองแชมป์อาชีพสองปีซ้อน โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล

อาชีพมัคคุเทศก์หรือไกด์ รายได้เท่าไหร่? และ ทำหน้าที่อะไร ?

มัคคุเทศก์ สามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มตามประเภทของนักท่องเที่ยว คือ มัคคุเทศก์พาเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และมัคคุเทศก์นำเที่ยวชาวต่างประเทศ (Inbound) นอกจากนี้ยังแบ่งกลุ่มมัคคุเทศก์ตามลักษณะของการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์เดินป่า  มัคคุเทศก์ทางทะเล  มัคคุเทศก์ศิลปวัฒนธรรม  เป็นต้น

งานวิศวะคืออะไร ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

งานวิศวะคืออะไร ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร งานในฝันของหลาย ๆ คน  บางคนมองหางานนี้เพราะต้องการงานที่มีความท้าทาย ทั้งในด้านการแก้ปัญหา และในด้านการปฏิบัติการ  แต่คุณสมบัติเหล่านี้เพียงพอแล้วหรือไม่ที่จะทำให้เราได้งานวิศวกร เพราะงานวิศวะมีหลากหลายสาขา การเลือกงานให้เหมาะกับเราจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

ผู้หญิง เหมาะกับการเรียนวิศวกรรมศาสตร์สาขาอะไร ?

สำหรับน้องผู้หญิงที่สนใจเรียนและอยากเป็นวิศวกร แต่ยังไม่มั่นใจว่าจะเรียนสาขาไหนดีที่เหมาะกับผู้หญิง ลองมาดูข้อดีและข้อได้เปรียบสำหรับผู้หญิงในการเรียนวิศวกรรมที่เรานำมาฝาก