กริยา Regular และกริยา Irregular ในภาษาอังกฤษ

Regular and Irregular Verb คำกริยาในภาษาอังกฤษ ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยก็ว่าได้ เพราะมีบทบาทคอยกำกับประโยคว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร ตอนไหน ในภาษาอังกฤษแบ่งคำกริยาออกเป็น Regular verb ซึ่งก็คือ กริยาปกติ และ Irregular verb ซึ่งก็คือ กริยาไม่ปกติ วิธีการดูเราจะดูอย่างไร? ไม่รู้จักกริยา 3 ช่อง แต่กริยาช่องที่ 1 เขาจะเรียกว่า based form กริยาช่องที่ 2 มีชื่อเรียกว่า past simple  และกริยาช่องที่ 3 เรียกว่า past participle

อังกฤษ ระดับชั้น ม.4 หลักการเปลี่ยนคำกริยาใน Past Simple Tense

หลักการเปลี่ยนคำกริยาใน Past Simple Tense วิธีการสร้างประโยคใน Past Simple tense ที่จำง่าย ๆ แบบนี้นะคะ โดยแบ่งกริยาเป็น 2 กลุ่ม คือ was / were และกริยาอื่น ๆ

กลวิธีคิดเลขบวกลบเร็วๆให้สนุก-คณิตศาสตร์

กลวิธีคิดเลขบวกลบเร็วๆ เวลาที่เราไปซื้อของตามที่ต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเราเอาเงินมาพอดี หรือไม่เกินงบที่เราตั้งไว้ เราจำเป็นต้องมาคิดคำนวณว่าของทั้งหมดที่เราซื้อมามันกี่บาทแล้ว ถ้าเลขมันกลมลงท้ายด้วยเลข 0 คงไม่ยากเท่าไรนัก แต่ในชีวิตจริงเรามักจะเจอราคาที่ลงท้ายด้วยเลย 9 หรือเลข 7 ประมาณนี้ หากเป็นคนที่คิดเลขไม่ค่อยเก่งคงปวดหัวแน่นอน ครั้นจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคิดอาจจะไม่สะดวกในเวลานั้น

คำศัพท์คณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บวก ลบ คูณ หาร และการคิดเลข  มาเริ่มกันที่ คำศัพท์การคำนวณ คำศัพท์บนเครื่องคิดเลข และศัพท์ที่เราจะเจอในวิชาคณิตศาสตร์กันก่อนเลย

6 วิธีเรียนเลขให้เก่ง เรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ได้เกรดดี

เชื่อว่าผู้เรียนหลายคนคงจะพบปัญหากับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แล้วเราจะมีวิธีเรียนคณิตให้เก่ง เรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ได้ดี วันนี้จะได้พบกับกลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ เราต้องเริ่มฝึกฝนการเป็นผู้เรียนที่ดี โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

การตั้งคำถามด้วย who, who(m)และ what -QUESTION WORDS ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

เมื่อต้องถามคำถามอะไรก็ตามที่ไม่ต้องการคำตอบ Yes หรือ No แบบทื่อๆ เราจะเรียกคำถามประเภทนี้ว่า Question  word หรืออีกชื่อในวงการคือ Wh-Questions ซึ่งได้แก่คำถามที่มักจะขึ้นต้นด้วย Wh เช่น What, When, Where , Why, Whose, Which, Whom, Who แต่ว่าจะยกเว้นคำถามที่ขึ้นต้นด้วยพวก How , How much , How many , How long  แต่ก็เป็นคำถามประเภท Question word หรือ Wh-Question

การแสดงข้อเสนอแนะด้วย shouldและ ought to ภาษาอังกฤษ

การใช้ should กับ ought to ต่างกันในบางบริบท และในบางบริบท ทั้ง ought to กับ should สามารถใช้แทนกันได้ ความแตกต่างระหว่าง SHOULD กับ OUGHT TO มีดังนี้

การขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพด้วย would you, could you, will you , can you ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

‘would’ และ ‘could’ เป็น auxiliary verb ที่บางทีก็ทำให้เกิดความสับสน เพราะนอกจากจะเป็น past tense ของ ‘shall’ ‘will’ และ ‘can’ ตามลำดับแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้อีกนั่นเอง