พื้นฐานเรื่องเซต-การดำเนินการระหว่างเซต คณิตศาสตร์ ม.4

 การดำเนินการของเซต(Operation With set) เป็นการสร้างเซตขึ้นมาใหม่จากการนำเซตที่กำหนดให้ มาดำเนินการตามต้องการ ซึ่งจะมีการดำเนินการหลายแบบ เช่น ยูเนียนของเซต อินเตอร์เซกชันของเซต คอมพลีเมนต์ของเซต และผลต่าง

Think Again

 วิธีคิดใหม่แบบคนรู้จริง คิดแล้ว,คิดอีก (Think Again)

 วิธีคิดใหม่แบบคนรู้จริง คิดแล้ว,คิดอีก –  Think Again สำหรับคนทุกรุ่นด้วยวิธีการคิดใหม่ไม่ตกรุ่นแบบคนรู้จริง… 1. ลองคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนมุมมองเข้าสู่โหมดค้นหาความจริง เริ่มต้นด้วยคำถาม ห้ามตั้งธงในใจ หรือหาเหตุผลมาสนับสนุนความเชื่อนั้น