วิวัฒนาการของระบบการสื่อสารไร้สายในปัจจุบัน

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้โลกทุกวันนี้กลายเป็นโลกไร้พรมแดน ซึ่งทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายกว่าเดิม โดยสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารนั้นกลายเป็นเรื่องง่ายนั่นก็คือ

ข้อควรระวัง สิ่งสกปรกใกล้ตัวที่มองไม่เห็น

สาเหตุของการป่วยแบบไม่รู้ตัวที่ประโคมเข้ามาจนตั้งตัวไม่ติดสิ่งสกปรกที่มองเห็นเราก็หลีกเลี่ยงได้  แต่เราสามารถควบคุมและจัดการกับสิ่งสกปรกเหล่านั้นได้ ง่ายๆ 

การสำรวจดาวอังคาร

นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่า การค้นพบครั้งสำคัญนี้มาจากการใช้ข้อมูลการสำรวจของอุปกรณ์เรดาร์มาร์ซิส(MARSIS) บนยาน “มาร์ส เอ็กซ์เพรส” ของสำนักงานอวกาศยุโรป (หรือ ESA) ซึ่งโคจรอยู่รอบดาวอังคาร ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2546

ฟิสิกส์ งาน พลังงาน และ เครื่องกล อย่างง่าย(Simple machine)

งาน พลังงาน และเครื่องกลอย่างง่าย ความหมายของงานทางวิทยาศาสตร์ เป็นผลจากการกระทำของแรงต่อวัตถุอย่างต่อเนื่องและทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงกระทำ ดังนั้นการเกิดงานจะต้องมีแรงกระทำและระยะทางการเคลื่อนที่เกี่ยวข้องเสมอ งาน (work)

ฟิสิกส์สมัยใหม่ ( Modern physics)

  ไอน์สไตน์มีความเชื่ออย่างลึกซึ้งในความสอดคล้องกลมกลืนโดยตัวของมันเองของธรรมชาติ   และความสนใจอย่างจริงจังตลอดช่วงชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับวงการวิทยาศาสตร์ก็คือ  การค้นหารากฐานร่วมของวิชาฟิสิกส์

ยาพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ใกล้ตัว

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยได้สะสมความรู้และภูมิปัญญาของพืชท้องถิ่นมานานนับร้อยปี พืชท้องถิ่นหลายร้อยชนิดมีถิ่นอาศัยตามป่าธรรมชาติ พืชหลายชนิดได้ถูกใช้เป็นยารักษาโรคตามตำรับหมอพื้นบ้านซึ่งทุกหมู่บ้านมีผู้รู้เรื่องพืชพันธุ์ การนำมาใช้ทำยา ผู้รู้เหล่านี้ถูกเรียกว่า “หมอยา หรือ หมอพื้นบ้าน” ซึ่งเก็บรักษาพืชเหล่านั้นไว้ มีตำรายาสำหรับรักษาโรค ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

ข้อควรรู้โควิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์อังกฤษระบาดเร็ว

ย้อนไปดูรายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างจีโนมกว่า 185,000 ตัวอย่างจากโครงการแบ่งปันข้อมูลไข้หวัดใหญ่โลก (จีไอเอสเอไอดี) ฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ใหญ่ที่สุดในโลก ชี้ให้เห็นว่า ไวรัสตัวนี้ มีต้นกำเนิดมาจากสายพันธุ์ L ที่เป็นสายพันธุ์ต้นกำเนิดพบครั้งแรกใน เมืองอู่ฮั่นประเทศจีน  ก่อนที่ต่อมาเปลี่ยนแปลงแยกเป็น 8 สายพันธุ์หลัก ดังนี้