คณิตศาสตร์เรื่อง การประมาณค่า

คณิตศาสตร์เรื่อง การประมาณค่า

คณิตศาสตร์เรื่อง การประมาณค่า ค่าประมาณ ในชีวิตประจำวันของคนเราเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขัน หรือ ต้องมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เราต้องใช้ค่าประมาณมาช่วยในการคำนวณอย่างคร่าวๆ การประมาณ คือ การหาค่าซึ่งไม่ใช่ค่าที่แท้จริง แต่มีความละเอียดเพียงพอกับการนำไปใช้ การประมาณค่า คือ การคำนวณที่ต้องการคำตอบตัวเลือกอย่างรวดเร็ว ใกล้เคียงและเหมาะสมกับการนำไปใช้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการประมาณจำนวนต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วนำค่าที่ได้มาคำนวณหาผลลัพธ์ ค่าประมาณ คือ ค่าที่ได้จากการประมาณและการประมาณค่า โดยทั่วไปจะใช้สัญลักษณ์ แทนคำว่า มีค่าประมาณ

เนื้อหาคณิต ม.1 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน และ รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

เนื้อหาคณิต ม.1 เทอม 1 ประกอบด้วย  จำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต เลขยกกำลัง ทศนิยมและเศษส่วน รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

เนื้อหาคณิต ม.1 เรื่องจำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต เลขยกกำลัง

เนื้อหาคณิต ม.1 เรื่องจำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต เลขยกกำลัง

เนื้อหาคณิต ม.1 เทอม 1 ประกอบด้วย  จำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต เลขยกกำลัง ทศนิยมและเศษส่วน  รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ จำนวนเต็ม (Integer)จำนวนเต็ม คือ จำนวนที่ไม่มีเศษส่วนและทศนิยมรวมอยู่ในจำนวนนั้นจำนวนเต็มประกอบด้วย 1. จำนวนเต็มบวก ได้แก่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , …2. จำนวนเต็มลบ ได้แก่ … , -4 , -3 , -2 , -13. ศูนย์ ได้แก่ 0

มาดูข้อมูลทั่วไปของ A-level ข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ

มาดูข้อมูลทั่วไปของ A-level ข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ ข้อมูลทั่วไปของ A-level A-Level (Applied Knowledge Level) คือ ข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ

มารู้จักกับ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

มารู้จักกับ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

มารู้จักกับ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 คือ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่จะเข้ามาแทนที่การสอบคณิตศาสตร์วิชาสามัญ โดยเริ่มใช้สำหรับการยื่นสมัครเรียนปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

ตารางกำหนดสอบ TCAS66 ปีการศึกษา2566 และ การเตรียมตัว TCAS66

ตารางกำหนดสอบ TCAS66 ปีการศึกษา2566 และ การเตรียมตัว TCAS66

กำหนดการ TCAS66 ปีการศึกษา2566 มีทั้งหมด 4 รอบด้วยกัน ได้แก่ รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota (โควต้า) รอบที่ 3 Admission รอบที่ 4 Direct Admission

 คณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องเซต (Set)

 คณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องเซต (Set)

เซต เซต  เป็นคำที่ใช้บ่งบอกถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆ และเมื่อกล่าวถึงกลุ่มใดแน่นอนว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่ม สิ่งใดไม่อยู่ในกลุ่ม เช่น เซตสระในภาษาอังกฤษ  หมายถึง  กลุ่มของอังกฤษ  a, e, i, o และ u เซตของจำนวนนับที่น้อยกว่า 10 หมายถึง  กลุ่มตัวเลข 1,2,3,4,5,6,7,8,และ9         สิ่งที่ในเชตเรียกว่า  สมาชิก  ( element หรือ members )