เรียนคณิตออนไลน์-สรุปเนื้อหาเรื่องความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน ม.4

สรุปเนื้อหาเรื่องความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน ม.4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน มีหน่วยย่อย ดังนี้

ความน่าจะเป็น ( Probability )คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ทฤษฎีความน่าจะเป็นเริ่มมาจากปัญหาของการเล่นเกมการพนัน โดยมีนักพนันชาวฝรั่งเศสชื่อ เซอวาลิเยร์ เดอ เมเร (Chevalier de Mire) ซึงนิยมเล่นพนันมาก เดอ เมเร มีปัญหาอยู่อย่างนึงที่ยังแก้ไม่ตกสักที คือปัญหาในการแบ่งเงินพนันกันระหว่างนักพนัน แกเลยเข้าไปขอคำแนะนำจากนักคณิตศาสตร์ที่ปราดเปรื่องที่สุดในฝรั่งเศสยุคนั้น คือปาสคาล (Pascal) และแฟร์มาต์ (Fermat) จนเป็นที่มาของทฤษฎีความน่าจะเป็นในยุคปัจจุบัน

การหาไมเนอร์ (MINOR) และ การหาโคแฟกเตอร์ (COFACTOR)ของเมทริกซ์

ไมเนอร์ (Minor)  คือ ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ที่ได้จากการตัดแถวที่ i และ หลักที่ j ของเมทริกซ์ A ออก สามารถเขียนด้วยสัญลักษณ์ Mij(A)