การเปลี่ยนแปลงพาราโบลาในฟังก์ชันกำลังสอง

การเปลี่ยนแปลงพาราโบลาในฟังก์ชันกำลังสอง ลักษณะทั่วไปบางประการของฟังก์ชันกำลังสอง 1 จุดยอด ความสมมาตร 1 เส้น ดีกรีสูงสุด (เลขชี้กำลังสูงสุด) ของฟังก์ชันคือ 2 กราฟเป็นพาราโบลา

สรุป ฟังก์ชันกำลังสอง (Quadratic function)

ฟังก์ชันกำลังสอง   (Quadratic function)             ฟังก์ชันกำลังสองเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูป    y   =   ax2 + bx + c   เมื่อ  a, b, c  เป็นจำนวนจริงใด ๆ  และ  a ¹ 0   ซึ่งกราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  เรียกว่า  พาราโบลา

ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 1)คู่อันดับ : เขียนคู่อันดับในรูป (a,b) โดยที่  a เป็นสมาชิกตัวหน้า และ  b เป็นสมาชิกตัวคู่หลัง คู่อันดับสองคู่อันดับใดๆ จะเท่ากัน ก็ต่อเมื่อสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังของทั้งสองคู่อันดับนี้เท่านั้น (a, b) = (c,d) เมื่อ a= c และ  b = d

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 แบบสมบูรณ์

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 แบบสมบูรณ์

คณิตศาสตร์ ม.4 สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 ตามหลักสูตรของ สสวท. (หลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงปี 2560) ซึ่งเป็นหลักสูตรอัพเดทล่าสุด และใช้มาจนถึงปีปัจจุบัน

เลขชี้กำลังและรูปแบบมาตรฐาน

เลขชี้กำลังและรูปแบบมาตรฐาน-คณิตศาสตร์ออนไลน์

เลขชี้กำลังและรูปแบบมาตรฐาน เป็นการยากที่จะทำให้เลขคณิตและการคำนวณอย่างคร่าวๆ เมื่อจำนวนเหล่านั้นมีค่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุดสิ่งที่สามารถทำได้ที่จะช่วยเขียนจำนวนเหล่านั้นให้กระชับยิ่งขึ้นก็คือการใช้เลขชี้กำลังและรูปแบบมาตรฐาน

ลำดับและอนุกรม

ลำดับและอนุกรม-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ลำดับและอนุกรม หมายถึง จำนวนหรือพจน์ที่เขียนเรียงกันภายใต้กฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งลำดับทั่วๆ ไปแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ – ลำดับจำกัด คือลำดับซึ่งมีจำนวนพจน์จำกัด เช่น 1,2,3,4,…,100 – ลำดับอนันต์ คือลำดับซึ่งมีจำนวนพจน์ไม่จำกัด เช่น 1,2,3,4,…

 พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร

 พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร

 พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร พีระมิด รูปเรขาคณิตสามมิติ มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม ผิวด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนด้านของฐาน มีจุดยอดร่วมกันเพียงจุดเดียว

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ม.3

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ม.3 พหุนาม เช่น 3x³ , 2x² +x,  x²−5 และ 3x²−6x+1 ซึ่งเป็นพหุนามดีกรีสองมาแล้ว ในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่มีชื่อบทคล้ายกันนั่นคือสมการกำลังสองตัวแปรเดียว