ลำดับเรขาคณิต -คณิตศาสตร์ม.ปลาย

       พิจารณาลำดับ 4,8,16,32,64, ….. จะเห็นว่าเมื่อนำพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าที่อยู่ติดกันมีผลหารเป็นค่าคงตัวเท่ากับ 2 เสมอ บทนิยาม             ลำดับเรขาคณิต (geometric seuence) คือ ลำดับที่มีผลหารซึ่งเกิดจากพจน์ที่ n+1 หารด้วยพจน์ที่ n มีค่าคงตัว และค่าคงตัวนี้เรียกว่า อัตราส่วนร่วม (common ratio) เขียนแทนอัตราส่วนร่วมนี้ด้วย r

ลำดับและอนุกรม (Sequences and series)

ลำดับและอนุกรม (Sequences and series)คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ลำดับและอนุกรม (Sequences and series) ลำดับ (Sequences) หมายถึง จำนวนหรือพจน์ที่เขียนเรียงกันภายใต้กฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งลำดับทั่วๆ ไปแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ

ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า (Conductor and Insulator)

ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า (Conductor and Insulator)-ฟิสิกส์

ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า ประเภทเป็นตัวนำไฟฟ้า หมายถึงเป็นวัสดุที่ไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี วัสดุบางประเภทเป็นฉนวนไฟฟ้า หมายถึง เป็นวัสดุที่ไฟฟ้าไหลผ่านได้ไม่ดี หรือมีความต้านทานไฟฟ้าสูงมาก คือไม่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่าน วัสดุทั้งสองประเภทล้วนมีประโยชน์ในการนำมาต่อวงจรไฟฟ้า หรือผลิตเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า

ฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้าสถิต

ฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้าสถิต

 ไฟฟ้าสถิต คืออะไร ไฟฟ้าสถิต หรือ Static electricity เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบภายในวัสดุหรือบนพื้นผิวของวัสดุ ซึ่งประจุไฟฟ้าเหล่านั้นจะยังคงอยู่จนกระทั่งเกิดการเคลื่อนที่หรือมีการถ่ายเทประจุ (Electrostatic Discharge)

เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ทำไมต้องเรียนด้วย ดีกว่าทั่วไปอย่างไร?

เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ทำไมต้องเรียนด้วยและดีกว่าทั่วไปอย่างไร?

การเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ หรือการเรียนออนไลน์ต่างๆนั้น มีข้อดีอะไรบ้างหละ?

บทนิยาม ลอการิทึม (logarithm) -คณิตศาสตร์ม.ปลาย

ลอการิทึม (logarithm) คือ บทนิยาม ถ้า a > 0 และ a ไม่เท่ากับ 1 เรียกฟังก์ชัน {(x,y) I x = ay} ว่าฟังก์ชันลอการิทึม

ฟังก์ชันลอการิทึม (Logarithmic Function)

ลอการิทึม-ฟังก์ชันลอการิทึม (Logarithmic Function)

ลอการิทึม-ฟังก์ชันลอการิทึม (Logarithmic Function) นิยาม     เป็นอินเวอร์สของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล คือ { (x,y) ε R+ × R l x = ay หรือ y = logax , a > 0 , a ≠ 1 }

วิธีเลือกอาชีพที่ใช่ สำหรับคนรุ่นใหม่

หลักในการเลือกอาชีพ การตัดสินใจเลือกอาชีพ นับเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะ เพราะถ้าตัดสินใจเลือกอาชีพเหมาะสมกับตนแล้ว จะทำให้เรามีความสุขและมีความก้าวหน้าในชีวิตประจำวัน ในแต่ละวันทุกคนมีการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา และบางครั้งต้องตัดสินใจหลายเรื่อง