รู้เคล็ดลับดีๆ กฎการเตรือมตัวก่อนสอบต้องทำ ให้เป็นนิสัย

รู้เคล็ดลับดีๆ กฎการเตรือมตัวก่อนสอบต้องทำ ให้เป็นนิสัย

กฎการเตรือมตัวก่อนสอบต้องทำแบบนี้ ห้ามอดนอนเด็ดขาด เพราะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้ว เวลาที่อ่านหนังสือไปทั้งหมดแทบจะจำไม่ได้เลย

มารู้จักกับ TPAT ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ก่อนสอบ

มารู้จักกับ TPAT ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ก่อนสอบ

มารู้จักกับ TPAT ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ก่อนสอบ  คืออะไร? TPAT ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางด้านศิลปกรรมศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาของการสอบ TPAT โดยนอกจากวิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์แล้ว การสอบ TPAT ยังมีความถนัดอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ ความถนัดทางด้านแพทย์, ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TGAT ENG

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TGAT ENG

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TGAT ENG  ในเนื้อหา ม.ปลาย ข้อสอบ TGAT ENG คืออะไร? GAT (General Aptitude Test) คือ ข้อสอบวัดความถนัดทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

มาดูรู้ GAT ENG ว่าคืออะไร และ เก็บคะแนนอย่างไร? รู้ก่อนสอบTCAS66

มาดูรู้ GAT ENG ว่าคืออะไร และ เก็บคะแนนอย่างไร? รู้ก่อนสอบ TCAS66 เป็นเรื่องแน่นอนอยู้แล้วว่า การที่จะชนะข้อสอบ GAT ENG ได้ คือการจำศัพท์และรู้แนวข้อสอบไว้ให้มากที่สุด แต่อย่าลืมว่าในการสอบนั้น ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เสริมด้วย ทั้งเวลาสอบและการแบ่งพาร์ทต่าง ๆ

มาดู PAT3 หรือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ วิเคราะห์รูปแบบข้อสอบ สถิติคะแนนสอบ

PAT3 มาดูคืออะไร? วิเคราะห์รูปแบบข้อสอบ สถิติคะแนนสอบ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT3 เป็นการวัดความรู้พื้นฐาน, วัดศักยภาพความพร้อมของน้อง  เนื้อหาที่ออกสอบ, รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ PAT3

ตรรกศาสตร์

การกระทำทางตรรกศาสตร์

การกระทำทางตรรกศาสตร์             หน่วยเก็บข้อมูลพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์  คือ  บิต  ประกอบไปด้วยตัวเลขสองตัว  คือ 0และ  1 ซึ่งสอดคล้องกับค่าตรรกะ  คือ  เท็จ  และ  จริง  จึงสามารถแทน  0ด้วยเท็จ  และแทน  1ด้วยจริง