มาดูคำนาม (noun) และคำคุณศัพท์ (adjective) เบื้องต้น

มาดูคำนาม (noun) และคำคุณศัพท์ (adjective) เบื้องต้น

มาดูคำนาม (noun) และคำคุณศัพท์ (adjective) คำนาม คือ คำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ภาษาไทย ใช้สำหรับเรียกคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ สภาวะ และลักษณะต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท สามานยนาม (คำนามไม่ชี้เฉพาะ) วิสามานยนาม (คำนามเฉพาะ) สมุหนาม (คำนามรวมหมู่) ลักษณนาม และอาการนาม (แสดงอาการ) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนามได้ในบทความนี้

การใช้ Preposition แบบง่ายๆ 

การใช้ Preposition แบบง่ายๆ 

การใช้ Preposition แบบง่ายๆ การใช้ Preposition แบบง่ายๆ มีทั้งหมด 3 แบบ คือ Preposition of time. Prepositions of Place และ Prepositions of Movement ในวันนี้เรามาเรียนรู้ Preposition of time กันก่อน

ทะเลสาบคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ทะเลสาบคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ทะเลสาบคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไร? ทะเลสาบ เป็นแอ่งน้ำที่ล้อมรอบด้วยผืนดิน สามารถพบเจอได้ทั่วโลก มีทั้งทะเลสาบแบบเปิดและแบบปิด ทะเลสาบแบบเปิดมักเป็นทะเลสาบที่มีทางออกไหลลงแม่น้ำ, ทะล หรือมหาสมุทร ส่วนทะเลสาบแบบปิดจะเป็นทะเลสาบที่ไม่มีทางออกไหลลงแหล่งน้ำนั่นเอง

คณิตศาสตร์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว‎ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์

คณิตศาสตร์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว‎ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์ แบบรูป (Pattern)          แบบรูปเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่มีลักษณะสำคัญบางอย่างร่วมกันอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์เหล่านั้นได้โดยใช้การสังเกต การวิเคราะห์ หาเหตุผลสนับสนุนจนได้บทสรุปอันเป็นที่ยอมรับได้

การแก้อสมการพหุนามหนึ่งตัวแปร

การแก้อสมการพหุนามหนึ่งตัวแปร จัดรูปอสมการให้ด้านหนึ่งเท่ากับ 0 ทำสัมประสิทธิ์ข้างหน้าให้เป็น + ทุกวงเล็บ และดีกรียกกำลังเลขคี่