มาดูรู้ GAT ENG ว่าคืออะไร และ เก็บคะแนนอย่างไร? รู้ก่อนสอบTCAS66

มาดูรู้ GAT ENG ว่าคืออะไร และ เก็บคะแนนอย่างไร? รู้ก่อนสอบ TCAS66 เป็นเรื่องแน่นอนอยู้แล้วว่า การที่จะชนะข้อสอบ GAT ENG ได้ คือการจำศัพท์และรู้แนวข้อสอบไว้ให้มากที่สุด แต่อย่าลืมว่าในการสอบนั้น ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เสริมด้วย ทั้งเวลาสอบและการแบ่งพาร์ทต่าง ๆ

มาดู PAT3 หรือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ วิเคราะห์รูปแบบข้อสอบ สถิติคะแนนสอบ

PAT3 มาดูคืออะไร? วิเคราะห์รูปแบบข้อสอบ สถิติคะแนนสอบ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT3 เป็นการวัดความรู้พื้นฐาน, วัดศักยภาพความพร้อมของน้อง  เนื้อหาที่ออกสอบ, รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ PAT3

ตรรกศาสตร์

การกระทำทางตรรกศาสตร์

การกระทำทางตรรกศาสตร์             หน่วยเก็บข้อมูลพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์  คือ  บิต  ประกอบไปด้วยตัวเลขสองตัว  คือ 0และ  1 ซึ่งสอดคล้องกับค่าตรรกะ  คือ  เท็จ  และ  จริง  จึงสามารถแทน  0ด้วยเท็จ  และแทน  1ด้วยจริง

ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน  (Relation) คณิตศาสตร์ ม.4

 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน   (Relation)  ความสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญในคณิตศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ศึกษาในเรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์ทวิภาค  (binary  relation)   ซึ่งหมายถึงเซตของคู่อันดับ   ดังบทนิยามต่อไปนี้

เคล็ดลับเรียนคณิตศาตร์พื้นฐานไม่ดีก็เข้าใจได้

เคล็ดลับเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ดีก็เข้าใจได้

เคล็ดลับเรียนคณิศาสตร์เก่งกัน เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราเรียนคณิตฯ ไม่ดีก็เข้าใจได้ เคล็ดลับเรียนคณิตศาสตร์ควรทำอย่างมาดูกันครับ

บทแนะการสอบ TGAT, TPAT ,วิชาสามัญ และ A-Level

บทแนะการสอบ TGAT, TPAT และ A-Level มาดูบทสรุปเนื้อหา คณิต, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, อังกฤษ, ไทย และ สังคมเพื่อความเข้าใจเนื้อหา ม.ปลายทั้งหมดว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างที่ใช้ในการสอบ

ความน่าจะเป็น‎ กฎทฤษฎีเบย์ (Bayes’ Theorem)

ทฤษฎีเบย์ (Bayes’ Theorem) จากทฤษฎีของความน่าจะเป็นรวมที่ผ่านมากแล้วหากมองสิ่งที่กล่าวมาในข้างต้นในทางตรงกันข้ามจะเห็นได้ว่า ถ้าเราสมมติให้เหตุการณ์ A ได้เกิดขึ้นแล้ว และสนใจจะหาความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ Biเราจะหาค่าใดอย่างไร สิ่งที่เป็นปัญหาเหล่านี้ เราสามารถใช้ทฤษฎีเบย์